Zlecenie 7445660 - Dostawa aluminium Cel zamówienia Zamówienie jest...

   
Analizuj Zamówienie 7445660 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-04-24
przedmiot zlecenia
Dostawa aluminium Cel zamówienia Zamówienie jest realizowane w związku z realizowanym projektem, który uzyskał od Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „NOWOCZESNA, NISKOEMISYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI INOWACYJNYCH, PRECYZYJNYCH ODLEWÓW PIASKOWYCH”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców (materiałów) do produkcji: aluminium
Wymagane parametry techniczne:
W ramach zapytania ofertowego Zamawiający zamierza nabyć dostawy aluminium:
1. Aluminium czyste – w ramach zamówienia Zamawiający zamówi dostawę nie mniej niż 14500 kg i nie więcej niż 15600 kg aluminium czystego;
2. AlSi7Mg 0,3 - w ramach zamówienia Zamawiający zamówi dostawę nie mniej niż 262000 kg i nie więcej niż 266000 kg AlSi7Mg 0,3;
3. AlSi7Mg 0,6 - w ramach zamówienia Zamawiający zamówi dostawę nie mniej niż 8000 kg i nie więcej niż 9000 kg AlSi7Mg 0,6.
Ostateczna ilość zamówionego aluminium będzie uzależniona od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Do każdej dostawy obligatoryjnie powinny być dołączone dokumenty przewozowe, które powinny umożliwiać precyzyjną identyfikację dostaw, ich kontrole co do ilości oraz jeżeli zajdzie taka konieczność także wpisane dane o bezpieczeństwie materiałów. Ponadto wraz z towarem powinny być dostarczone wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego odbioru i użytkowania towaru, a w szczególności :
Specyfikacja wysyłkowa / WZ / Faktura VAT / Dokumentacja techniczna/ Atesty materiałowe / certyfikaty/ deklaracje/, analizy próbek i dopuszczeń.
Szczegółowe parametry techniczne wymagane dla każdego aluminium stanowią załączniki do zapytania ofertowego.
branża Materiały budowlane i hutnicze
podbranża wyroby hutnicze
kody CPV 14600000, 14620000, 14700000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się