Przetarg 8923805 - DOSTAWA 9 UŻYWANYCH, NISKOPODŁOGOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH...

   
Analizuj Zamówienie 8923805 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-23
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA 9 UŻYWANYCH, NISKOPODŁOGOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH JEDNEJ MARKI O NAPĘDZIE KONWENCJONALNYM I DŁUGOŚCI 12 M Z PRAWEM O
PCJI Numer referencyjny: AL.0140.07.2022
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9 używanych, niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki o napędzie konwencjonalnym i długości 12 m z prawem opcji.
2. Za używany autobus uznaje się pojazd sprawny technicznie, z roku produkcji 2013 lub młodszy, o przebiegu NIEprzekraczającym 700 000 km.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załącznikach nr 4 – 5 do SWZ, jak również w Załączniku nr 6 stanowiącym Wzór Umowy. Na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz Ofertowy), zostaną przygotowane załączniki do umowy zawieranej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (szczegółowy zakres wyposażenia zaoferowanych autobusów będzie uzgadniany z Wykonawcą przed podpisaniem umowy).
branża Motoryzacja
podbranża autobusy, autokary
kody CPV 34100000, 34121100, 34121400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: autobusy, autokary

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9003339 2022-07-07
godz. 09:30
URZĄD GMINY JONKOWO Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego, autobusu kategorii M2 lub M3, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 r...
9011619 2022-07-07
godz. 23:59
MARIO-BUS MARIUSZ OSOWSKI Nowa usługa transportowa dla osób niepełnosprawnych oferowana przez MARIO-BUS MARIUSZ OSOWSKI Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ...
8946904 2022-07-11
godz. 11:00
ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ SUCHY LAS SP. Z O.O. Dostawa niskoemisyjnego autobusu Numer referencyjny: ZP/A2/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego niskoemisyjnego autobusu o napędzie hybrydowym dla Zakładu Komunikacji Publiczn...
9003972 2022-07-12
godz. 08:30
URZĄD GMINY USTKA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.2. Szczegółowy opis autobusu, stanowiący przedmiot umowy zawiera Opis techniczny pojazdu załącznik n...
8973456 2022-07-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY NIEMCZA Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy NIEmcza Numer referencyjny: BRL.271.000011.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech sztuk nowych, zeroemisyjnych autobusów e...
8992666 2022-07-19
godz. 10:50
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH CZĘŚCI DO AUTOBUSÓW – 3 ZADANIA Numer referencyjny: 083/2022 Przedmiotem zamówienia są dostawy fabrycznie nowych części do autobusów: Zadanie 1. Dostawy f...
9005712 2022-07-28
godz. 10:00
ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA SP. Z O.O. Dostawa taboru z napędem niskoemisyjnym Euro VI dostosowany dla osób NIEpełnosprawnych w publicznym transporcie Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego - w formie leasingu opera...
9009148 2022-07-28
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W SIEDLCACH SP. Z O.O. Dostawa 3 fabrycznie nowych niskopodłogow. autobusów miejskich kl. midi, przystos. do zasilania olejem napęd., wyposaż. w dodatk. elem. podnosz. użyteczn. transp. publicz. oraz bezpiecz...
9005716 2022-07-29
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. ,,Zakup pięciu autobusów zasilanych gazem CNG” w ramach realizacji zadania p.n. Zakup pięciu busów zasilanych gazem CNG oraz kompletnego systemu tankowania. Numer referencyjny: ZP.02.2...
9021348 2022-08-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY PIŃCZÓW Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”-Zakup dwóch autobusów hybrydowych” Numer referencyjny: ZP.271.86.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk nisko...