Przetarg 7865022 - Dostawa 2 sztuk samochodów z drabiną mechaniczną Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7865022 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawa 2 sztuk samochodów z drabiną mechaniczną Numer referencyjny: WT.2370.28.2020
Część A zamówienia – dostawa jedneg
o samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 metrów1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa samochodów z drabiną mechaniczną i obejmuje:1) część A zamówienia – dostawę jednego samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 metrów.2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:1) musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy;2) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami; podwozie – rok produkcji nie wcześniej niż 2021;3) musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002 ze zm.) i posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia;4) wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, do którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002 ze zm.) i posiadać świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części A określa załącznik nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Część B zamówienia – dostawa jednego samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40 metrów1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa samochodu z drabiną mechaniczną i obejmuje:1) część B zamówienia – dostawę jednego samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40 metrów.2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:1) musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy;2) być nowy i zgodny z obowiązującymi normami; podwozie – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 rok;3) musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002 ze zm.) i posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia;4) wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, do którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002 ze zm.) i posiadać świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części B określa załącznik nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne
kody CPV 34144211
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się