Przetarg 8875299 - Dostawa 108 szt. laptopów w ramach grantu: Wsparcie dzieci...

   
Analizuj Zamówienie 8875299 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-29
przedmiot ogłoszenia
Dostawa 108 szt. laptopów w ramach grantu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

WG.271
.6.2022.WC


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00146227/01 z dnia: 2022-05-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Licząc od terminu składania ofert przypadającego dnia 09 maja 2022 r. termin związania ofert upływa w dniu 07 czerwca 2022 r.
Po zmianie:
Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Licząc od terminu składania ofert przypadającego dnia 12 maja 2022 r. termin związania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2022 r.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-09 12:00
Po zmianie:
2022-05-12 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-09 12:15
Po zmianie:
2022-05-12 12:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00151587/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Licząc od terminu składania ofert przypadającego dnia 12 maja 2022 r. termin związania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2022 r.
Po zmianie:
Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Licząc od terminu składania ofert przypadającego dnia 17 maja 2022 r. termin związania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2022 r.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 12:00
Po zmianie:
2022-05-17 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 12:15
Po zmianie:
2022-05-17 12:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00158293/01 z dnia: 2022-05-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Licząc od terminu składania ofert przypadającego dnia 17 maja 2022 r. termin związania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2022 r.
Po zmianie:
Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Licząc od terminu składania ofert przypadającego dnia 17 maja 2022 r. termin związania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2022 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery
kody CPV 30213100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8909338 2022-05-23
godz. 14:00
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Zakup fabrycznie nowego serwera wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
8907029 2022-05-24
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI Dostawa wraz z wdrożeniem sprzętu informatycznego na potrzeby WS SP ZOZ Część 1: Pakiet 1- Macierze Część 2: Pakiet 2- Drukarki DZP-280-27/2022
8909684 2022-05-24
godz. 11:20
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 „Dostawa dwóch mobilnych stacji graficznych do obróbki danych mapowych na miejscu pomiarów”. opis przedmiotu szacowania w załączniku CZĘŚĆ II.docx 1 szt.
8908265 2022-05-25
godz. 11:00
URZĄD GMINY MOGILNO Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” oraz dostawa komputerów i zapewnienie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa...
8909295 2022-05-25
godz. 11:00
URZĄD GMINY REGNÓW „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Gminy w Regnowie w ...
8869478 2022-05-30
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI Numer referencyjny: 40/DIN/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych wraz z akcesoriami: komputery typu All-In-One 24...
8872354 2022-05-31
godz. 23:59
EUROWAFEL SP. Z O.O. SP.K. Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania jako element koncepcji Przemysłu 4.0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT oraz licencji zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej: ...
8881494 2022-06-06
godz. 23:59
FAGUM-STOMIL SP. Z O.O. Wzrost konkurencyjności firmy FAGUM-STOMIL dzięki wdrożeniu rekomendacji strategii wzorniczej Zakup wyposażenia serwerowni oraz zakup licencji, w skład którego wchodzą następujące urządzeni...
8896564 2022-06-07
godz. 11:00
URZĄD MIASTA KONIN Dostawa serwera, oprogramowania do wirtualizacji oraz przełączników sieciowych dla Urzędu Miejskiego w Koninie w 2022 roku. Numer referencyjny: WP.042.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest dost...
8896555 2022-06-13
godz. 09:00
URZĄD MIASTA PRZEMYŚL Razem zmieniamy Przemyśl (Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy) Numer referencyjny: ZP.271.2.8.2022 Zadanie obejmuje zamówienie 70 szt. laptopów na potrzeby 7 szkół średnich, funkcjonujących na t...