Przetarg 9010693 - Część 1: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont...

   
Analizuj Zamówienie 9010693 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-30
przedmiot ogłoszenia
Część 1: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Por
ęby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części.Szczegółowy zakres prac do wykonania:Dla części I: Remont dróg w miejscowości Hłudno:A. Droga dz. nr ewid. 2953:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 570,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 551,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 532,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 513,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 76,00 m2;B. Droga dz. nr ewid. 1975, 1962, 1929, 1957:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 975,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 1020,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 1022,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 985,50 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 146,00 m2;C. Droga dz. nr ewid. 1725, 1748:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 775,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 75,00 m3;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 725,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 700,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 125,00 m2;Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Część 2: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części. Szczegółowy zakres prac do wykonania:Dla części II: Remont drogi dz. nr ewid. 36 w miejscowości Huta Poręby:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 341,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 72,00 m3;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 336,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 324,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 48,00 m2;Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Część 3: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części. Szczegółowy zakres prac do wykonania:Dla części III: Remont dróg w miejscowości Izdebki:A. Droga dz. nr ewid. 2358, 2394:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 660,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 52,80 m3;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 594,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 572,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm – 88,00 m2;B. Droga dz. nr ewid. 4400/1, 4141/2, 4127/2, 4126:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 540,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 43,20 m3;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 522,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 504,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm – 72,00 m2;C. Droga dz. nr ewid. 9796:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 704,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 56,32 m3;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 638,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 616,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm – 88,00 m2;D. Droga dz. nr ewid. 3691/2, 3726, 3546:- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – 55,00 m2;- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną – bitumiczną asfaltową – 12,00 m3;- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 15 cm – 55,00 m2;- Warstwa górna podbudowy z kruszyw o gr. po zagęszczeniu 8 cm – 60,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm -162,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 4 cm - 598,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 8 cm – 125,00 m2;E. Droga dz. nr ewid. 6460:- Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10cm – 100,00 m2;- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km – 380,00 m2;- Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – pospółka do Rm=5 MPa, gr. warstwy po zagęszczeniu 30cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z użyciem urobku z frezowania nawierzchni – 380,00 m2;- Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8kg/m2 – 355,00 m2;- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm – warstwa odprężająca – 400,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 355,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 4 cm – 350,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 60,00 m2;Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Część 4: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części. Szczegółowy zakres prac do wykonania:Dla części IV: Remont dróg w miejscowości Nozdrzec:A. Droga dz. nr ewid. 3048/1, 3048/2:- Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – 364,00 m2;- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 403,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 418,00 m2;- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową – 15,00 m3;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 952,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 918,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 134,00 m2;B. Droga dz. nr ewid. 956:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 420,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 420,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 405,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 390,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 60,00 m2;C. Droga dz. nr ewid. 1173/2:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 482,50 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 440,20 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 440,20 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 426,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 72,50 m2;Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Część 5: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części. Szczegółowy zakres prac do wykonania:Dla części V: Remont drogi dz. nr ewid. 381 w miejscowości Siedliska:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 248,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 240,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 224,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 216,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 48,00 m2;Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Część 6: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części. Szczegółowy zakres prac do wykonania:Dla części VI: Remont dróg w miejscowości Wara:A. Droga dz. nr ewid. 1880/3, 2125/2:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 512,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 496,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 478,50 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 462,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 66,00 m2;B. Droga dz. nr ewid. 754:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 540,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 261,00 m2;- Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy mieszanką mineralną bitumiczną asfaltową – 18,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 486,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 546,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 108,00 m2;C. Droga dz. nr ewid. 1346:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 225,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 43,50 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 202,50 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 195,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 30,00 m2;D. Droga dz. nr ewid. 281:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 285,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 26,60 m3;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 247,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 237,50 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 38,00 m2;Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Część 7: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części. Szczegółowy zakres prac do wykonania:Dla części VII: Remont dróg w miejscowości Wesoła:A. Droga dz. nr ewid. 7882, 790:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 780,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 390,00 m2;- Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy mieszanką mineralną bitumiczną asfaltową – 80,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 754,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 728,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 130,00 m2;B. Droga dz. nr ewid. 10538:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 975,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 260,00 m2;- Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy mieszanką mineralną bitumiczną asfaltową – 180,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 910,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 877,50 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 130,00 m2;C. Droga dz. nr ewid. 4755:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 300,00 m2;- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 300,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 308,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 4 cm – 297,0 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 48,00 m2;D. Droga dz. nr ewid. 5562, 9013:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 240,00 m2;- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 225,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 232,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm – 224,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 40,00 m2;E. Droga dz. nr ewid. 877:- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mechanicznie – 620,00 m2;- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm – 42,00 m2;- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 12,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa wiążąca) gr. 4 cm – 620,00 m2;- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (w-wa ścieralna) gr. 3 cm - 600,00 m2;- Umocnienie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 100,00 m2;Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

IKŚR.271.2.5.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00267474/01 z dnia: 2022-07-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-21 09:00
Po zmianie:
2022-07-25 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-21 09:30
Po zmianie:
2022-07-25 09:30
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45233200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9102984 2022-08-31
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI Budowa ulic: Barwna, Słoneczna, Tęczowa i Wiejska w Solcu Kujawskim w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7. Przedmiotem zamówienia jest wykon...
9109832 2022-08-31
godz. 09:00
URZĄD GMINY TCZEW Przebudowa i remont dróg gminnych w Zajączkowie Część 1: 1. Dla części nr 1 przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej gminnej o długości około 470 metrów w miejscowo...
9109527 2022-08-31
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wzmocnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 487 Uszyce – Zdziechowice od km 10+114 do km 11+414 zgodnie z warun...
9109274 2022-08-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY PIŃCZÓW „Remont ulicy Langiewicza nr 365058T w Pińczowie” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z rem...
9102437 2022-08-31
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych na terenie Oddziału GDDKiA w Białymstoku z podziałem na 2 części Część 1: Część I Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na...
9107123 2022-08-31
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY WĄCHOCK Budowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew 470, 453, 454/4, 454/5, 448, 447, 469, 504, 506, 508, 510/1, 514 w m. Parszów, Gmina Wąchock -wykonanie dokumentacji: projektowo-kosztorysow...
9088385 2022-09-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY LUBNIEWICE Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Zagospodarowanie Plaży Miejskiej i pomostów w Lubniewicach” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.W zakresie planowanego przedsi...
9109514 2022-09-02
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach”.Zakres robót realiz...
9110458 2022-09-06
godz. 15:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Naprawa drogi przy garażach przy ul. Wyszyńskiego 20 w Szczecinku
9047418 2022-11-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ŁOMŻA Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) Numer referencyjny: WIR.271.2.15.2022 Pr...