Zlecenie 8266488 - Część 1. Mediacja w sprawach gospodarczych – analiza...

   
Zamówienie 8266488 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-07-14
przedmiot zlecenia
Część 1. Mediacja w sprawach gospodarczych – analiza przypadku, symulacja postępowania mediacyjnego wraz z jego omówieniem
(jeden webinar, 4 h). Webinar symulacyjny z limitowaną liczbą uczestników. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci przeprowadzenia webinaru 4. godzinnego dla mediatorów już funkcjonujących na rynku, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe a także przygotowanie scenariusza. 2. Webinary są realizowane w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.Część 2. Mediacja w sprawach pracowniczych – analiza przypadku, symulacja postępowania mediacyjnego wraz z jego omówieniem (jeden webinar, 4 h). Webinar symulacyjny z limitowaną liczbą uczestników 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci przeprowadzenia webinaru 4. godzinnego dla mediatorów już funkcjonujących na rynku, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe a także przygotowanie scenariusza. 2. Webinary są realizowane w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.Cześć 3. Komunikacja interpersonalna: umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne (jeden webinar, 4 h). Webinar z nielimitowaną liczbą uczestników. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci przeprowadzenia webinaru 4. godzinnego dla mediatorów już funkcjonujących na rynku i innych osób zainteresowanych mediacją, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe a także przygotowanie scenariusza. 2. Webinary są realizowane w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.Część 4. Praktyczne problemy mediacji w sporach powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem (jeden webinar, 4 h). Webinar z nielimitowaną liczbą uczestników. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci przeprowadzenia webinaru 4. godzinnego dla mediatorów już funkcjonujących na rynku i innych osób zainteresowanych mediacją, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe a także przygotowanie scenariusza. 2. Webinary są realizowane w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.Część 5. Podstawy prawne i problemy współczesnej mediacji gospodarczej (jeden webinar, 4 h). Webinar z nielimitowaną liczbą uczestników. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci przeprowadzenia webinaru 4. godzinnego dla mediatorów już funkcjonujących na rynku i innych osób zainteresowanych mediacją, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe a także przygotowanie scenariusza. 2. Webinary są realizowane w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.Część 6. Jak prowadzić e-mediację? (jeden webinar, 4 h). Webinar z nielimitowaną liczbą uczestników. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w postaci przeprowadzenia webinaru 4. godzinnego dla mediatorów już funkcjonujących na rynku i innych osób zainteresowanych mediacją, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe a także przygotowanie scenariusza. 2. Webinary są realizowane w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, kursy i szkolenia inne
kody CPV 80420000, 80500000, 80521000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się