Zlecenie 7842980 - Cel zamówienia: 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru...

   
Zamówienie 7842980 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-11-30
przedmiot zlecenia
Cel zamówienia: 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla za
mówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 3. Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dokonał podziału jednego zamówienia, na części, dla których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania a wartością decydującą o wyborze procedury każdej z części zamówienia, jest łączna wartość wszystkich części zamówienia. 4. Zapytanie ofertowe będzie dostępne w Informatorium Zamawiającego w Bytowie, na stronie internetowej Zamawiającego www.pds.org.pl oraz na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych, które zostaną wykorzystane podczas szkoleń otwartych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej organizowanych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim”, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej: Lp. Przedmiot zamówienia Ilość[szt.] 1. Długopis metalowy o wymiarach: ok. 140x10mm(Ø), trzy srebrne ringi, niebieski wkład, grawer dwustronny - 108 szt. 2. Teczka ofertowa, format A4, dwubigowa 5mm, papier kreda mag 350g, folia mat 10, zadruk 40 - 108 szt. 3. Torba bawełniana, wymiary: 380 x 420 mm, grubość min. 145g/m², krótkie uszy, kolor naturalny, zadruk 10, rozmiar znakowania: 270x300 mm, wysokość logotypów SGR, CIO, PDS i AKSES - 17,3 mm - 108 szt.
branża Materiały papiernicze, szkolne
podbranża materiały dydaktyczne
kody CPV 39162200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się