Przetarg 7384153 - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7384153 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie – roboty konstrukcyjno-budowlane, wenty
lacja, instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji pożaru
Numer referencyjny: 1/MC/PN/20

Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie – roboty konstrukcyjno-budowlane, wentylacja, instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji pożaru, na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z Dokumentacją projektową Załącznik nr 4 do SIWZ, na którą składają się następujące dokumenty:
a) Projekt Budowlany i Wykonawczy – Branża Konstrukcja;
b) Projekt Wykonawczy – Branża sanitarna: Instalacja napowietrzania klatek schodowych;
c) Projekt Budowlano-Wykonawczy – Branża elektryczna: Instalacja elektryczna zasilania urządzeń przeciwpożarowych oraz odgromowa;
d) Projekt Budowlano- Wykonawczy – Branża ochrona przeciwpożarowa: Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP);
e) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót konstrukcyjno-budowlanych;
f) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instalacji sanitarnej (wentylacja napowietrzania klatek schodowych);
g) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instalacji elektrycznej;
h) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540054827-N-2020 z dnia: 2020-03-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-04-20, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-04-24, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540063076-N-2020 z dnia: 2020-04-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-04-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-05-08, godzina: 12:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2022-09-30
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 30


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9) Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: w terminie nie później niż do dnia 30 września 2022 r. od dnia zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:Termin realizacji zamówienia: 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540075714-N-2020 z dnia: 2020-05-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-05-08, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-05-12, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540079628-N-2020 z dnia: 2020-05-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-05-12, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2020-05-13, godzina: 12:00
branża Ochrona
podbranża sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 45210000, 45310000, 45312100, 45331000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się