Przetarg 7756449 - BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRABKOWIE...

   
Analizuj Zamówienie 7756449
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-15
przedmiot ogłoszenia
BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRABKOWIE
Numer referencyjny: ZP.271.06.2020

Przedmiotem zamówienia jest roz
budowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej o halę sportową. Budynek hali sportowej będzie połączony z budynkiem istniejącej Szkoły Podstawowej łącznikiem.
Planowana inwestycja zlokalizowana na dz. nr 74, obręb Grabkowo, gm. Kowal.
Hala sportowa, to budynek o konstrukcji murowanej, częściowo dwukondygnacyjny, posadowiony w poziomie istniejącego terenu, na planie prostokąta połączona funkcjonalnie z budynkiem istniejącej szkoły łącznikiem. Dach obiektu dwuspadowy o nachyleniu 5 stopni, konstrukcja dachu stalowa z poszyciem z blachy konstrukcyjnej oraz membrany EPDM.

Parametry hali sportowej :
wysokość hali sportowej w kalenicy – 9,08 m,
szerokość całkowita - 31,83 m,
długość budynku - 25,53 m,
pow. zabudowy – 1020,42 m²,
pow. użytkowa całość – 998,8 m²,
kubatura – 7220 m³

1.1. Zakres rzeczowy robót:
1) rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną, której zakres budowlany obejmuje:
- prace rozbiórkowe
- roboty ziemne
- fundamenty
- ściany nośne i działowe
- elementy konstrukcyjne
- dach sali gimnastycznej i łącznika
- zadaszenia
- posadzki
- okładziny ścian wewnętrznych i sufitów
- balustrady
- stolarka
- wyposażenie
- elewacja
- prace w części istniejącej
- nawierzchnie utwardzone i tereny zielone


2) instalacje elektryczne których zakres obejmuje:
- instalacje odgromową, uziemiającą i połączeń wyrównawczych
- rozdzielnice i tablice
- trasy kablowe, kable, oprawy oświetleniowe, zewnętrzne, zasilanie budynku, oświetlenie elewacji
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych
- przewody i osprzęt instalacyjny
- instalacja wyłącznika p-poż budynku
- system sieci LAN, system SSWiN, Instalacja PAZUY, instalacja PRZYZYWOWA, System CCTV
- pomiary elektryczne

3) instalacje sanitarne których zakres obejmuje:
- zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej
- zewnętrzną instalację wody
- wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
- instalację wodociągową
- instalację hydrantową oraz montaż wodomierzy
- instalacja centralnego ogrzewania
- wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami
- wentylacja mechaniczna
- przebudowa kotłowni olejowej
- roboty remontowe na kotłowni

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiary robót ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej – STWiORB ), które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
branża Budowlana - obiekty, Dekarstwo, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty sportowe, pokrycia dachowe, elewacje
kody CPV 45111200, 45111291, 45212200, 45261210, 45262410, 45262520, 45310000, 45312310, 45320000, 45330000, 45331100, 45331210, 45400000, 45421000, 45432100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się