Przetarg 8994396 - Budowa rekreacyjnego parku linowego w rejonie ulic...

   
Analizuj Zamówienie 8994396 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-23
przedmiot ogłoszenia
Budowa rekreacyjnego parku linowego w rejonie ulic Kąpielowej i Łukaszyńskiej w Białej Podlaskiej

Przedmiotem zamówienia j
est budowa rekreacyjnego parku linowego z elementami małej architektury w rejonie ulic: Kąpielowej i Łukaszyńskiej w Białej Podlaskiej. 2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 45212140-9 Obiekty rekreacyjne;3. Zakres robót obejmuje:1) wykonanie PARKU LINOWEGO – MODUŁ 1, składającego się z 7 platform i 11 przeszkód;2) wykonanie PARKU LINOWEGO – MODUŁ 2, składającego się z 5 platform i 7 przeszkód;3) wykonanie PARKU LINOWEGO – MODUŁ 3, składającego się z 3 platform i 3 przeszkód;4) dostawę i montaż zestawu trampolin ziemnych składających się z 9 trójkątnych trampolin ziemnych;5) dostawę i montaż koszy na śmieci – 4 szt, ławek parkowych – 8 szt, stojaków na rowery – 4 szt oraz barierek chodnikowych - dł. 24 m.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:1) dokumentacja techniczna;2) przedmiar robót; (UWAGA: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje ryczałtową formę wynagrodzenia. Przy ryczałtowej formie wynagrodzenia, dołączony do dokumentacji projektowej przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną, a wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentów zamówienia oraz dokumentacji projektowej za zaoferowaną w ofercie cenę ryczałtową wyliczoną na podstawie kalkulacji własnej)

ZP.271.1.27.2022.MCH2
branża Tereny zielone
podbranża place zabaw, mała architektura
kody CPV 45212140
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9073731 2022-08-17
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY PRASZKA Budowa parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce (III) Przedmiotem zamówienia jest budowa parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce. W ramach niniejszego post...
9087521 2022-08-19
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w Tomaszowie Mazowieckim - II POSTĘPOWANIE 1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane związane z budową Żłobka przy ul. Kombatantów 5 w T...
9100726 2022-08-19
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY OLKUSZ Zakup i dostawa urządzeń zabawowych na place zabaw w Gminie Olkusz Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń na place zabaw dla dzieci na terenie miasta i Gminy Olkusz zgodn...
9086099 2022-08-22
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Przedmiotem zamówienia jest urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bł. Karoliny.Zamówienie obejmuje:1) Dostawę i montaż elementów małej architektury...
9095004 2022-08-23
godz. 10:00
URZĄD GMINY WARLUBIE 1. Pełna nazwa inwestycjiZagospodarowanie sportowo – rekreacyjne działki nr 47/2 w miejscowości Bzowo. 2. Przedmiot inwestycji1) Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca sportowo - rekr...
9005106 2022-08-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SOPOT Budowa zadaszonego parkingu rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Haffnera 55 w Sopocie oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej arch...
9102733 2022-08-29
godz. 12:30
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŻŁOBKU MIEJSKIM „SKARBIEC SKRZATA” W BIAŁEJ PODLASKIEJ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu ter...
9108929 2022-08-31
godz. 11:00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH W GLIWICACH Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Ciesielskiej w Gliwicach(1) Przedmiot zamówienie obejmuje:Roboty budowlane związane z montażem małej architektury oraz wykonaniem nawierzch...
9097455 2022-09-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY BRÓJCE Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy altanie w Kurowicach. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie prze...
9079064 2022-09-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** domek drewniany ogrodowy na narzędzia Zlecę wykonanie eleganckiego domeku z drewna , ogrodowy na narzędzia wymiary około 3m na3m . Praca do wykonania w Piasecznie prosze o kontakt osob...