Przetarg 8970246 - Budowa redundantnego systemu łączności na stacjach...

   
Analizuj Zamówienie 8970246 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-10
przedmiot ogłoszenia
Budowa redundantnego systemu łączności na stacjach energetycznych w celu spełnienia kodeksu NC ER dla Oddziałów PGE Dystrybu
cja S.A. Numer referencyjny: POST/DYS/OR/OZ/09854/2022
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis gwarancyjny systemu telekomunikacyjnego na obiektach energetycznych w celu spełnienia kodeksu NC ER (Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych)
Opis przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zakres rzeczowy i asortymentowy zamówienia określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ Nie wymaga się ofert dotyczących zakupu, dzierżawy, najmu, leasingu lub ich połączenia.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 131-374733 z dnia 2022-07-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 15/10/2022
Powinno być:
Data: 22/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:01
Powinno być:
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 10:01
branża Energoelektryczna, Telekomunikacja, Telefony
podbranża sieci zewnętrzne, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
kody CPV 32570000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny , sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9099297 2022-08-24
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU Wykonanie robót budowlanych: Makowiska Czernikowo gmina wiejska nr dział.: 97/1 794.22# Budowa przyłącza kablowego nN YAKXS 4xl20SE L= 133/152 m + KRSN- P2/2F-NH2/2R-NH00/F Lubówiec Sk...
9104527 2022-08-24
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. W GDAŃSKU Wykonanie robót budowlanych: 1 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Spadochroniarzy - nr dzial.: 003-300/2 32.22#Budowa linii kablowej oraz wymiana transformatora. sprawa ZN/8119/303MZI/2022/2...
9062082 2022-08-25
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej kontrahentów (R_9) w Gminie Góra Kalwaria w podziale ...
9109126 2022-08-26
godz. 09:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Wykonanie robót budowlanych: Olszowa Kępno obszar wiejski ul. Opalowa nr dział.: 633/21 524.22# Budowa przyłącza kablowego 0,4kV YAKXS 4x70mm - 8mb Syców Syców miasto ul. Graniczna nr...
9097740 2022-08-26
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA PAK 59 - 2022 DR RE Pruszków Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz budowa na podstawie opracowanej dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie: Zad. 21-G1/WP/02194, 21-G1/WP/02191...
9094181 2022-08-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CIECHOCINEK Budowa miejskiego oświetlenia ulicznego w Ciechocinku 1) wykonanie kablowych linii oświetleniowych oraz montaż słupów i opraw wraz z robotami towarzyszącymi. - dopuszcza się materia...
9109249 2022-08-30
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE Wykonanie robót budowlanych: 1 Koszalin gmina miejska ul. Hugo Kołłątaja nr dzial.: 0017-42/50 950.22#Budowa sieci kablowej 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. K...
9109746 2022-08-30
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE Budowa przyłączy kablowych nN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Sanok - 4 części (26 pozycji) -quot;Pakiet nr XXV-quot;
9086347 2022-08-30
godz. 11:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU [PROJEKT ANDALUZJA] Przebudowa linii 110kV Krasnystaw Rońsko – Krasnystaw na odcinku od słupa rozgałęźnego nr 132/22 do słupa nr 142.
9109223 2022-08-31
godz. 09:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. [OD5-RD3/RI] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Chodzież, ul. Leśna, dz. 3047/19