Przetarg 8623532 - Budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej w Lublinie- zadanie...

   
Analizuj Zamówienie 8623532 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-23
przedmiot ogłoszenia
Budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej w Lublinie- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VII- Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzi
e

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej w Lublinie-zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VII-Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie.Zakres zamówienia obejmuje:1) budowę placu zabaw na działce nr 15/35 przy ul. Bluszczowej 11 w Lublinie,2) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej oraz części z piasku,3) wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej; główny ciąg biegnący od placu zabaw do ul. Bluszczowej oraz drugi umożliwiający dojście do placu zabaw od strony południowej tj. od budynku mieszkaniowego wielorodzinnego,4) zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia placu zabaw wraz z ławkami i koszami na śmieci oraz tablicą z regulaminem,5) obsianie trawą skarp oraz wykonanie trawnika pod matą przerostową.

ZP-P-I.271.123.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00020470/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-17 10:00
Po zmianie:
2022-01-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-17 12:00
Po zmianie:
2022-01-20 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-15
Po zmianie:
2022-02-18UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00022546/01 z dnia: 2022-01-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-20 10:00
Po zmianie:
2022-01-21 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-20 12:00
Po zmianie:
2022-01-21 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-18
Po zmianie:
2022-02-19
branża Tereny zielone
podbranża place zabaw
kody CPV 37535200, 45000000, 45100000, 45112710, 45233161, 45233250
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9080411 2022-08-16
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA SZUBIN Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rynarzewie”. ZP.271.23.2022
9101632 2022-08-16
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI RGKM.271.11.2022.MŁ „Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Lwówku Śląskim” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Urządzenia placu zabaw - 1 robota budowlana
9071507 2022-08-17
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA CZĘSTOCHOWA Wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP 13 ul. Wręczycka 115/115 w Częstochowie - wariant podstawowy Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP 13 ul. Wręczycka...
9078249 2022-08-17
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Remont placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie placu zabaw prz...
9085704 2022-08-18
godz. 10:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa placu zabaw w parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie - Prokocimiu oraz mikro placu zabaw nad Drwinką”,...
9100271 2022-08-26
godz. 08:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Szkole ...
9094697 2022-08-26
godz. 08:00
URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw wraz z doposażeniem w Jasionce przy Zespole Szkół2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane3. Zakres zamówie...
9097474 2022-08-26
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci i młodzieży uczestniczących w programach edukacyjno - wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.” ...
9101167 2022-08-26
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY PRUSICE . „Budowa Parku Dinozaura w Prusicach” II postępowanie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego roboty budowlane w ramach zadania pn. „Park Dinozaura w Prusic...
9100071 2022-08-31
godz. 12:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU „Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szybowcowej” zadanie realizowane w ramach projektu nr 155 WBO 2020. 1. Przedmiotem zamówienia obejmuje zagospodarowanie działki nr 5/10, AM-3, obr...