Przetarg 8623532 - Budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej w Lublinie- zadanie...

   
Analizuj Zamówienie 8623532 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-23
przedmiot ogłoszenia
Budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej w Lublinie- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VII- Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzi
e

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej w Lublinie-zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VII-Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie.Zakres zamówienia obejmuje:1) budowę placu zabaw na działce nr 15/35 przy ul. Bluszczowej 11 w Lublinie,2) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej oraz części z piasku,3) wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej; główny ciąg biegnący od placu zabaw do ul. Bluszczowej oraz drugi umożliwiający dojście do placu zabaw od strony południowej tj. od budynku mieszkaniowego wielorodzinnego,4) zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia placu zabaw wraz z ławkami i koszami na śmieci oraz tablicą z regulaminem,5) obsianie trawą skarp oraz wykonanie trawnika pod matą przerostową.

ZP-P-I.271.123.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00020470/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-17 10:00
Po zmianie:
2022-01-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-17 12:00
Po zmianie:
2022-01-20 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-15
Po zmianie:
2022-02-18UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00022546/01 z dnia: 2022-01-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-20 10:00
Po zmianie:
2022-01-21 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-20 12:00
Po zmianie:
2022-01-21 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-18
Po zmianie:
2022-02-19
branża Tereny zielone
podbranża place zabaw
kody CPV 37535200, 45000000, 45100000, 45112710, 45233161, 45233250
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8652746 2022-01-31
godz. 08:30
BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Wybór wykonawców n/w prac: Remont loggii i tarasu. Remont elewacji w obrębie wejść do budynków. Likwidacja zanieczyszczeń elewacji. Budowa placu zabaw. Modernizacja nawierzchni placów i chod...
8655062 2022-02-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji parku przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rewitalizacji park...
8672051 2022-02-02
godz. 23:59
SAMYA MARCIN KORALEWSKI „ŻŁOBEK TRAMPOLINA, TRAMPOLINĄ DO ZATRUDNIENIA - utworzenie 27 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gdyni” 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa dostawy wraz z montażem wyposa...
8651938 2022-02-03
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA Rewitalizacja Parku Włókniarzy wraz z przebudową placu Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej. Przedmiotem zamówienia: są roboty budowlane w zakresie modernizacji Parku Włókniarzy oraz przebudo...
8548863 2022-02-03
godz. 11:00
URZĄD GMINY DOBRA 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy, Inwestycja zlokalizowana na terenie dz. nr ewid. 126 Lubieszyn, ul. Słoneczny Sad, ...
8652398 2022-02-04
godz. 10:00
URZĄD GMINY OŁAWA Budowa skateparku w Bystrzycy, budowa siłowni zewnętrznej z elementami street workout w Lizawicach oraz budowa siłowni zewnętrznej w Niwniku w gminie Oława – w formule zaprojektuj i wybuduj ...
8660689 2022-02-04
godz. 10:00
URZĄD GMINY NASIELSK Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim 1. Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie miejsca spotkań, wypoczynku oraz rekreacji poprzez przebud...
8666248 2022-02-04
godz. 14:00
URZĄD MIASTA I GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński Przedmiotem zamówienia będzie dostawa i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni plenerowej w gminie Kamień Krajeński (w miejscowościach Jerzm...
8671243 2022-02-14
godz. 12:00
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań" - w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i 2021.2. Zamówienie obejmuje...
8674164 2022-02-17
godz. 10:00
URZĄD GMINY SŁAWNO 1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez modernizację placu zabaw przy ul. Plac Sportowy”. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in...