Zlecenie 7883912 - Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o...

   
Zamówienie 7883912 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-12-18
przedmiot zlecenia
Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE na terenie powiatu tarnowskiego etap III Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Bistuszowa 4realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu tarnowskiego etap III. „Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Bistuszowa 4” realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020”, zatwierdzonym protokołem Rady Uzgadniania Projektu nr. 2050/11/2018 z dnia 22.11.2020 roku. Wersja elektroniczna w/w projektu wykonawczego zostanie umieszczona na stronie internetowej: http://www.tauron-dystrybucja.pl / przetargi / platforma zakupowa / Ze względu na ograniczenia techniczne w załączaniu załączników dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie Zamawiającego: http://www.tauron-dystrybucja.pl / przetargi / platforma zakupowa / pod adresem: http://www.tauron-dystrybucja.pl / przetargi /Strony/przetargi.aspx
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45231400
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się