Przetarg 10072436 - Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej...

   
Analizuj Zamówienie 10072436 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-11-10
przedmiot ogłoszenia
Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 na odc. w m. Zawiercie (Kromołów-Żerkowice)
Opis: Przedmiotem za
mówienia jest budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 na odc. w m. Zawiercie (Kromołów-Żerkowice) od km 122+500 do km 129+969. Zadanie będzie realizowane w systemie Buduj.
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 685296-2023
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10675770 2024-08-01
godz. 10:00
Zachodniopomorskie „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na obszarze Gminy Przelewice” zadanie finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. ...
9106222 2024-08-02
godz. 10:00
Pomorskie Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do „Węzła Koleczkowo” Trasy Kaszubskiej S6 2. Inwestycja obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie terenu w okolicy je...
10680181 2024-08-05
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Utwardzenie terenu dz. budowlanej oraz dostosowanie istniejących chodników do parametrów wymaganych dla dróg pożarowych na potrzeby osiedla akademickiego PK na działce nr 31/2 obręb n...
10664713 2024-08-09
godz. 09:30
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Ki...
10680579 2024-08-09
godz. 10:00
Dolnośląskie 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice” obejmujące:1) Etap I:a) Zadanie nr 1: Przebudowa drog...
10681742 2024-08-12
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Przedmiotem zamówienia jest ROZBUDOWA KOMPLEKSU BASENOWO-SPORTOWEGO W WYSOKIEJ.Zamówienie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.2. Zakres...
10646257 2024-08-29
godz. 10:00
Małopolskie Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - etap II Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie połączenia drogowego węzła autostradowego autostrady A4 BRZESKO z drogą wojewódzką n...
10676249 2024-08-30
godz. 10:00
Wielkopolskie „Zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym w centrum miasta” 1. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:- część I zamówienia – Mode...
10678353 2024-09-19
godz. 10:00
Wielkopolskie Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny. Przedmiotowa zamówienie obejmuje modernizację czterech PSZOK zlokalizowanych w miejs...
10679300 2024-09-30
godz. 09:00
Dolnośląskie Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Marciszów w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150 – 115+104 w zakresie budowy chodnika w m...