Przetarg 7382021 - „Budowa (modernizacja) ulicy Osiedlowej w miejscowości ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382021 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
„Budowa (modernizacja) ulicy Osiedlowej w miejscowości Komarówka Podlaska od km 0000 do km 0209”
Numer referencyjny: ZP.
271.1.2020

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa (modernizacja) ulicy Osiedlowej w miejscowości Komarówka Podlaska od km 0000 do km 0209”.
Zakres zadania: roboty pomiarowe, - profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie, - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych, - roboty wykończeniowe, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca), - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, - pionowe znaki drogowe.
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się:
- Projekt budowlany,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
- Przedmiar robót.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się