Przetarg 7649911 - „Budowa drogi gminnej w km od 0+003 do 1+283 w...

   
Analizuj Zamówienie 7649911
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-19
przedmiot ogłoszenia
„Budowa drogi gminnej w km od 0003 do 1283 w miejscowości Zabagnie, Gmina Wolbrom”
Numer referencyjny: WTI.271.2.10.2020.Z
P

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, przepusty, elementy bezpieczeństwa ruchu, budowa linii oświetleniowej, usunięcie kolizji itp., roboty wykończeniowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540184177-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 08:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-15, godzina: 11:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200101-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 08:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-28, godzina: 11:30
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45100000, 45110000, 45230000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się