Przetarg 8318378 - Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienadówce,...

   
Analizuj Zamówienie 8318378 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-09
przedmiot ogłoszenia
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienadówce, z wewnętrznymi instalacjami, na części działki nr ewid. 807 i dzia
łkach 1609/2, 808, 3482 w miejscowości Nienadówka, gm. Sokołów Małopolski.

Inwestycja polega na budowie budynku o wymiarach 40,54 x 14,94 m, trzysegmentowego (segment administracyjny, garażowy i sala spotkań)
o powierzchni zabudowy 534,11 m2 i powierzchni użytkowej 724,00 m2, oraz kubaturze 3 940,00 m3.
Parter:
- garaż z 3 bramami
- przedsionek
- hol
- sala spotkań do 50 osób.
- zmywalnia
- 3 toalety jedna dla niepełnosprawnych)
- kotłownia
- rozdzielnia
- schody
I piętro (cześć środkowa):
- sala spotkań
- 3 pomieszczenia administracyjne
- korytarz
- schody
- 2 toalety (jedna dla niepełnosprawnych)
- pomieszczenie gospodarcze
Budynek będzie posiadał wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, c. o. gazową, klimatyzację i wentylację mechaniczną.
Lokalizacja działka 807 w Nienadówce.
Przeznaczenie obiektu: garażowanie pojazdów strażackich, organizacja spotkań mieszkańców, biuro OSP.

RG.272.25.2021.PB


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00152005/01 z dnia: 2021-08-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-08-23 13:00
Po zmianie:
2021-09-06 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-08-23 15:00
Po zmianie:
2021-09-06 15:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00167748/01 z dnia: 2021-09-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-06 13:00
Po zmianie:
2021-09-20 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-06 15:00
Po zmianie:
2021-09-20 15:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45100000, 45111200, 45111291, 45200000, 45220000, 45232410, 45233200, 45233250, 45247270, 45262300, 45320000, 45321000, 45330000, 45331100, 45332000, 45332200, 45332300, 45332400, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8374874 2021-10-04
godz. 10:00
URZĄD GMINY WARTKOWICE „Budowa budynku pasywnego stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy Wartkowice” 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gmi...
8391797 2021-10-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA LUBAWA Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Szkoły Podstawowej...
8365181 2021-10-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY OLEŚNICA Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Ligota Polska.Inwestycja obejmuje rozbudowę szkoły o 5 sal lekcyjnych wraz z zapleczami w trzech salach lekcyjnych, to...
8400414 2021-10-05
godz. 11:00
URZĄD GMINY ŁAMBINOWICE „Przebudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Mańkowicach w formule zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja wiejskiego domu kultury w Mańkowicach...
8415149 2021-10-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY WILCZYCE ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem LPG w miejscowości Przezwody, na terenie Gminy Wilczyce” 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:a) rozbiórce budynku uż...
8387939 2021-10-08
godz. 10:00
AMW SINEVIA SP. Z O.O. SVA/W/J/4620-64/2021: Wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu nasypu w ramach zadania nr 91553 – „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie”.
8355398 2021-10-11
godz. 10:00
PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo Numer referencyjny: SKMMU.086.26.21 Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budow...
8414130 2021-10-12
godz. 11:00
KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI W WARSZAWIE Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „Bałtyk” Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze” nr POIS.01.03.01-00-0111/1...
8422570 2021-10-13
godz. 10:00
URZĄD GMINY LUBRZA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie obejmującym realizację następującego zadania: „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Zagaje”, nr sprawy: ZP.271.6.2021.O...
8406303 2021-10-27
godz. 12:00
STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH PAŃSTWOWA INSTYTUCJA KULTURY Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych (ICBiA) w Bielsku-Białej - przetarg w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy ICBiA Numer referencyjny: 1/2021 Rob...