Przetarg 8415691 - Budowa budynku mieszkalnego wraz z parkingiem podziemnym...

   
Analizuj Zamówienie 8415691
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-23
przedmiot ogłoszenia
Budowa budynku mieszkalnego wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Kujawskiej, Samotnej, Górnej, Św. Jacka w Gliwicach w ramach etapu III realizacji zabudowy mieszkaniowej

Zgodnie z nume
racją SWZ:Zaprojektowano budynek jednoklatkowy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony (garaż podziemny),przykryty dachem płaskim. Forma budynku wykazuje cechy budynku mieszkaniowego: układ iwielkość okien, mocno wysunięte poza lico ściany balkony. Od strony wejściowej dominantęstanowi pion klatki schodowej i cofnięte wejście.W budynku zaprojektowano łącznie 18 mieszkań jedno i dwupokojowych. Jedno z mieszkań,zlokalizowane na parterze zaprojektowano jako mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Nakażdym piętrze, bezpośrednio przy klatce schodowej wydzielono w budynku zespół komóreklokatorskich. Budynek został wyposażony w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osóbniepełnosprawnych. Hydroforownię, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenietechniczne wymiennikowni co. zaprojektowano na kondygnacji „-1” przy garażu podziemnym.Wymiary:WYMIARY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU : 26.71m x 15.61m, wysokość 9.77 mŁĄCZNIE POW. ZABUDOWY BUDYNKU : 410.15 m2ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA BUDYNKU : 1424.79 m2ŁĄCZNIE POW. KOMUNIKACJI i POW. POMOCNICZA BUDYNKU : 192.72 m2ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA MIESZKAŃ BUDYNKU : 783.96 m2ŁĄCZNIE KUBATURA BUDYNKU : 4243.52 m3KONDYGNACJA GARAŻU PODZIEMNEGO : 30.65m x 17.05mŁĄCZNIE POW. ZABUDOWY KONDYGNACJI GARAŻU : 522.58 m2ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA KONDYGNACJI GARAŻU : 467.44 m2Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną częśćniniejszej SIWZ:Projekt budowlanyProjekt wykonawczy - architekturaProjekt wykonawczy - konstrukcjaProjekt wykonawczy – instalacje wewnętrzne wod-kanProjekt wykonawczy - wentylacjaProjekt wykonawczy – instalacje wewnętrze C.O.Projekt wykonawczy – branża drogowaProjekt wykonawczy – przyłącza wod-kanProjekt budowlany - elektrykaProjekt rozbiórki budynku przy ul. Górnej 9 w GliwicachProjekt budowlany - zewnętrzne instalacje wod-kanOpinia geotechnicznaDla wszystkich branż Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót BudowlanychDla wszystkich branż przedmiary robótZałożenia inwestorskie wraz z załącznikamiPozwolenie na budowę nr 144/2020 z dnia 10.09.2020r.

212/PZ/2021/ZBM


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00210917/01 z dnia: 2021-10-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-10-11 09:00
Po zmianie:
2021-10-20 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-10-11 09:15
Po zmianie:
2021-10-20 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-11-09
Po zmianie:
2021-11-18
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8430255 2021-10-20
godz. 10:00
ŚREMSKIE TBS SP. Z O.O. Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3, 4 i 10 w Śremie przy ul. Żurawiej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki SWZ KW/140/09/2021
8444245 2021-10-22
godz. 10:00
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MOTŁAWA SP. Z O.O. Przedmiotem Zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Niecałej 9 w Gdańsku wraz z infrastrukturą. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac przygotowawczych pl...
8450517 2021-10-25
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOCIEWIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Renowacja elewacji i remont balkonów budynków mieszkalnych w jed. adm. os. Kopernika SM Kociewie w Starogardzie Gdańskim Przedmiotem zamówienia jest: a) odgrzybienie, oczyszczenie, malowanie...
8438362 2021-10-25
godz. 12:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZACISZE II etapu budowy budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. 1 - go Maja w Wiśle.
8451914 2021-10-26
godz. 10:00
RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. J. GRZECZNAROWSKIEGO W RADOMIU Remont balkonów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kusocińskiego 1 będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
8455341 2021-10-29
godz. 11:00
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach 132/4 i 1031 o/Starówka”. 4.1. Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówieni...
8458661 2021-10-29
godz. 11:00
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa bud. garażu i instalacji gaz. oraz rozbiórka bud. gospodarczego, basenu ogrodowego, zbiornika szczelnego i studni przy ul. Wiktorii 9 ...
8446551 2021-11-02
godz. 11:00
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA CHOMICZÓWKA OPRACOWANIE DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ 1 BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE, BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ.EW. NR 43/1 OBRĘB 7-08-07 PRZ...
8453719 2021-11-12
godz. 00:00
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO DEMBUD WYKONANIE 5-KONDYGNACYJNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM W DZIELNICY WARSZAWA - MOKOTÓW. Łączna powierzchnia całkowita 2 165 m2
8464962 2021-11-23
godz. 09:00
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Budowa zespołu czterech budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Gliwicach przy ul. Dworskiej, działka 607/7, obręb Kłodnica Przedmiotem zamówienia jest rea...