Przetarg 10124052 - Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w...

   
Analizuj Zamówienie 10124052 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-12-01
przedmiot ogłoszenia
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejsc
owości Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów w km od 00+000,00 do km 00+076,00 w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w miejscowości Piekielnik, Miasto i Gmina Czarny Dunajec.Szczegółowy zakres został wyszczególniony w załączniku nr 10 do SWZ - Przedmiar robót, w załączniku nr 11 do SWZ - Dokumentacja projektowa oraz w załączniku nr 12 do SWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)

RB.271.36.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego
kody CPV 45111200, 45233120, 45233140, 45233220, 45233290
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10273997 2024-03-07
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej o szerokości 5mb na działce nr 224/2 w obrębie 2 miejscowości Skwierzyna Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej o szerokości 5mb na działce ...
10278854 2024-03-07
godz. 11:00
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej nr 1110R Ocice-Jadachy na działce 49/4 w zakresie przebudowy chodnika przy zatoce autobusowej w miejscowości Jadachy
10273174 2024-03-07
godz. 12:00
Dolnośląskie Wykonanie zadania pn.: „Park Aleksandry Natalii-Świat - przebudowa ścieżki parkowej na skwerze między ul. Stacyjną i Bolesławiecką we Wrocławiu oraz wprowadzenie zieleni”. 1. Pr...
10276898 2024-03-08
godz. 10:00
Mazowieckie Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont dróg powiatowych na terenie gminy Warka 1. Remont drogi powiatowej Nr 1668W Chynów – Nowa WieśLokalizacja robót:Droga powiat...
10279031 2024-03-08
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej w Warszawie. Inwestycja będzie realizowana na działkach ewidencyjnych nr: 13/6, 14/7, 14/8, 14/9...
10269254 2024-03-12
godz. 10:00
Mazowieckie Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Trojanów. Część 1: Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej nr 131221W w miejscowości Jabłonowiec.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi...
10241352 2024-03-12
godz. 10:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów” zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia. Kod i nazwa W...
10272784 2024-03-15
godz. 10:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (gm. Dobrzyniewo Duże)...
10268387 2024-03-20
godz. 09:00
Wielkopolskie Rozbudowa drogi gminnej nr G1003P w miejscowości Skrzynka 4.1.Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej G1003P w miejscowości Skrzynka, na którą składa się: wykonanie nawie...
10191482 2024-03-22
godz. 10:00
Pomorskie Poprawa jakości dróg gminnych w miejscowości Lublewo Gdańskie poprzez budowę ul. Łąkowej, ul. Kalinowej, ul. Sosnowej i ul. Wierzbowej Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Łąk...