Przetarg 5037747 - Adults' Personal Home Support 18+.

   
Analizuj Zamówienie 5037747
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-06
przedmiot ogłoszenia
Adults' Personal Home Support 18.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
kody CPV 85312000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Wielka Brytania
województwo realizacji
kraj organizatora Wielka Brytania
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi opiekuńcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9059160 2022-08-11
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY TCZEW Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci w miejscu ich zamieszkania na terenie Tczewa w ilości szacunkowej 3660 godzin (trzy tysiące sześćset sze...
9089989 2022-08-11
godz. 12:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć z fizjoterapeutą / rehabilitantem ruchowym z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole w ramach WOKRO...
9093475 2022-08-12
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a, b, pkt 3 lit. a oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrze...
9096134 2022-08-12
godz. 12:00
BOGATYŃSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Bogatynia w okresie 16.08.2022- 31.12.2022 Przewidywana łączna liczba godz...
9095998 2022-08-16
godz. 10:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁCZU Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i realizacja zajęć animacyjnych z elementami języka polskiego dla dzieci w ramach projektu „Przystań Wałcz” wraz z zapewnieniem materiałów...
9093330 2022-08-16
godz. 10:00
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW SPOŁECZNYCH PROELIO Utworzenie placówki wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Biskupice Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej/odcią...
9094137 2022-08-16
godz. 12:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określonych w ustawie o pomocy społecznej (t.j. z 2021 r., poz. 2268) i rozporządzeniu Ministra P...
9078158 2022-08-17
godz. 00:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNICY Wykonanie co najmniej jednej ze wskazanych specjalistycznych usług opiekuńczych (§2 pkt 1, lit. a.b.c.d.e. pkt 3 lit. a i b) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześ...
9083217 2022-08-18
godz. 09:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców/personelu – podologa dla realizacji celu Projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku seniora...
9091387 2022-08-19
godz. 10:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄPIELSKU Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.