Przetarg 8465266 - Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach...

   
Analizuj Zamówienie 8465266 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-10-15
przedmiot ogłoszenia
Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Milicz Numer referencyjny: I
F.271.18.2021
Przedmiot zamówienia stanowi administrowanie w latach 2022 – 2024 strefą płatnego parkowania na drogach publicznych, zlokalizowanych na terenie miasta Milicz z wykorzystaniem parkomatów (dalej określanej jako Strefa lub SPP). Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Milicz będzie realizowana w ustalonej przez Radę Miejskiej w Miliczu Strefie Płatnego Parkowania, zgodnie z Uchwałą Nr LII/271/2021 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania oraz Regulaminu Strefy płatnego parkowania, na zasadach opisanych w Szczegółowym zakresie zadań i czynności zarządzającego Strefą Płatnego Parkowania, stanowiących Załączniki Nr 1 i 8 do SWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług, na zasadach i wedle wytycznych wskazanych poniżej: a) Strefa Płatnego Parkowania obejmuje 307 miejsc parkingowych, w tym 12 miejsc postojowych wyznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – Załącznik nr 9 do SWZ. b) Strefa Płatnego Parkowania znajduje się w granicach następujących dróg publicznych: ul. Trzebnicka, ul. Piłsudskiego, ul. Wrocławska, Rynek, ul. Działkowa, ul. Krotoszyńska . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: - Uchwała Nr LII/271/2021 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania – załącznik nr 8 do SWZ. - Regulamin Strefy płatnego parkowania – załącznik nr 8 do SWZ. - Szczegółowy zakres zadań i czynności zarządzającego Strefą Płatnego Parkowania – załącznik nr 1 do SWZ. - projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 225-592853 z dnia 2021-11-19:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 26/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/02/2022
Powinno być:
Data: 23/02/2022
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża administracja nieruchomości, parkingi
kody CPV 38730000, 51214000, 63712400, 79941000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: administracja nieruchomości , parkingi

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8558678 2021-12-02
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOŚCIU Wykonanie usługi w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie powiatu zamojskiego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ust...
8555809 2021-12-03
godz. 11:30
URZĄD MIASTA TUREK „PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA” TJ. PROWADZENIE NIESTRZEŻONEJ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓW W CIĄGU ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA TURKU Przedmiotem zamówienia jest usługa w...
8542055 2021-12-03
godz. 23:59
URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI GK.7021.6.54.2021 Administrowanie dwoma cmentarzami komunalnymi w Pruszczu Gdańskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Administrowanie dwoma cmentarzami...
8542068 2021-12-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PNIEWY BGN.271.2.13.2021 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
8553216 2021-12-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA NAMYSŁÓW Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w Namysłowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) uruchomienie i obsługę 17 sz...
8561419 2021-12-07
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W RYBNIKU Prowadzenie parkingu strzeżonego Wykonania usługi przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg
8564031 2021-12-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA IŁAWA Zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie2. Przedmiot zamówienia ...
8565632 2021-12-09
godz. 10:30
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w 2022 roku Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 7 pkt 28 uPzp, p...
8558059 2021-12-10
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE Usuwanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
8526810 2021-12-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY OZORKÓW Usługi zarządzania NIEruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy Numer referencyjny: WE.271.16.2021 1. Usługa zarządzania NIEruchomościami: a. budynkami wraz z przyległymi ...