Zlecenie 7760101 - Adaptacja dworu Jana Nepomucena Siemińskiego (wraz z...

   
Zamówienie 7760101 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-16
przedmiot zlecenia
Adaptacja dworu Jana Nepomucena Siemińskiego (wraz z parkiem dworskim)w Żytnie na cele turystyczno - kulturalne

Przedmiotem z
amówienia jest zakup i dostawa wyposażenia Zespołu Pałacowo – Parkowego Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 35. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części: - CZĘŚĆ I - Wyposażenie i meble do kuchni i restauracji: • Zmywarka • Taboret gazowy • Naświetlacz do jaj • Piec do pieczenia • Podgrzewacz • Frytownica • Patelnia elektryczna • Kuchnia z piecem elektrycznym • Urządzenia chłodnicze • Meble ze stali nierdzewnej • Termosy do zupy • Termowar do wody • Wózki kelnerskie • Stołki barowe • Lada barowa • Maszyna do lodu • Stoły restauracyjne • Krzesła restauracyjne Szczegółowa specyfikacja dostaw zawarta została w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamawiający informuje, że ilekroć we wskazanej powyżej specyfikacji wskazano nazwy zwyczajowe (nazwa producenta, znak towarowy, itp.), to służą one wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe. Istotne dla Zamawiającego parametry, które będą brane pod uwagę przy badaniu równoważności wykazane zostały w szczegółowej specyfikacji dostaw. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (są nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego). Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu poprzez wskazanie parametrów równoważnych w wykazie produktów równoważnych stanowiącym załącznik nr 2.2 do formularz ofertowego. Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych produktów, przesądza o konieczności jej odrzucenia. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, a także nadawać się do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej. Muszą być produktami wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Produkty muszą zostać oznakowane w taki sposób aby była możliwa identyfikacja produktu oraz producenta oraz muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty oraz certyfikaty. Dostarczony asortyment ma być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu, rozładunku i wniesienia. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu rozładunku i wniesienia ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w szczegółowym zakresie dostaw Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt V niniejszego zapytania uwzględnił koszty transportu, montażu i podłączenia oraz pierwszego uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejscem realizacji dostawy jest Zespół Pałacowo – Parkowy Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 35. Gwarancja Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na każdy element przedmiotu zamówienia na okres równy co najmniej gwarancji producenta. Zaoferowany okres gwarancji liczyć się będzie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zrównania terminu gwarancji i rękojmi.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia Zespołu Pałacowo – Parkowego Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 35. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części: CZĘŚĆ II Meble i wyposażenie obiektu (bez kuchni i restauracji): • Tapczany jednoosobowe • Szafy pokojowe na ubrania dwudzielne • Szafki nocne • stoliki • Lampki nocne • Krzesła drewniane • Kanapy • Meble recepcyjne • Szafy dębowe bibliototeczne • Meble ozdobne • Lustra kryształowe • Gabloty szklane • Ramy informacyjne z opisami • Lampy stojące • Fotele • Stoliki • Szafki do szatni dwudzielne • Ławki do szatni • Krzesła drewniane • Szafy biurowe zamykane • Szafki na odzież ochronna • stoliki • Biurka • Fotele obrotowe • Szafy na leki oszklone • Szafki na środki czystości • lodówki min. 60l Szczegółowa specyfikacja dostaw zawarta została w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamawiający informuje, że ilekroć we wskazanej powyżej specyfikacji wskazano nazwy zwyczajowe (nazwa producenta, znak towarowy, itp.), to służą one wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe. Istotne dla Zamawiającego parametry, które będą brane pod uwagę przy badaniu równoważności wykazane zostały w szczegółowej specyfikacji dostaw. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (są nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego). Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu poprzez wskazanie parametrów równoważnych w wykazie produktów równoważnych stanowiącym załącznik nr 2.2 do formularz ofertowego. Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych produktów, przesądza o konieczności jej odrzucenia. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, a także nadawać się do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej. Muszą być produktami wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Produkty muszą zostać oznakowane w taki sposób aby była możliwa identyfikacja produktu oraz producenta oraz muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty oraz certyfikaty. Dostarczony asortyment ma być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu, rozładunku i wniesienia. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu rozładunku i wniesienia ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w szczegółowym zakresie dostaw Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt V niniejszego zapytania uwzględnił koszty transportu, montażu i podłączenia oraz pierwszego uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejscem realizacji dostawy jest Zespół Pałacowo – Parkowy Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 35. Gwarancja Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na każdy element przedmiotu zamówienia na okres równy co najmniej gwarancji producenta. Zaoferowany okres gwarancji liczyć się będzie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zrównania terminu gwarancji i rękojmi.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia Zespołu Pałacowo – Parkowego Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 35. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części: CZĘŚĆ III Wyposażenie i sprzęt do odnowy biologicznej – SPA: • Urządzenia do masażu Szczegółowa specyfikacja dostaw zawarta została w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamawiający informuje, że ilekroć we wskazanej powyżej specyfikacji wskazano nazwy zwyczajowe (nazwa producenta, znak towarowy, itp.), to służą one wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe. Istotne dla Zamawiającego parametry, które będą brane pod uwagę przy badaniu równoważności wykazane zostały w szczegółowej specyfikacji dostaw. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (są nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego). Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu poprzez wskazanie parametrów równoważnych w wykazie produktów równoważnych stanowiącym załącznik nr 2.2 do formularz ofertowego. Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych produktów, przesądza o konieczności jej odrzucenia. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, a także nadawać się do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej. Muszą być produktami wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Produkty muszą zostać oznakowane w taki sposób aby była możliwa identyfikacja produktu oraz producenta oraz muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty oraz certyfikaty. Dostarczony asortyment ma być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu, rozładunku i wniesienia. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu rozładunku i wniesienia ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w szczegółowym zakresie dostaw Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt V niniejszego zapytania uwzględnił koszty transportu, montażu i podłączenia oraz pierwszego uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejscem realizacji dostawy jest Zespół Pałacowo – Parkowy Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 35. Gwarancja Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na każdy element przedmiotu zamówienia na okres równy co najmniej gwarancji producenta. Zaoferowany okres gwarancji liczyć się będzie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zrównania terminu gwarancji i rękojmi.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia Zespołu Pałacowo – Parkowego Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 35. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części: - CZĘŚĆ IV Wyposażenie i sprzęt do ćwiczeń siłowych i kondycyjnych: • Atlas kompl. do ćwiczeń Szczegółowa specyfikacja dostaw zawarta została w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamawiający informuje, że ilekroć we wskazanej powyżej specyfikacji wskazano nazwy zwyczajowe (nazwa producenta, znak towarowy, itp.), to służą one wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe. Istotne dla Zamawiającego parametry, które będą brane pod uwagę przy badaniu równoważności wykazane zostały w szczegółowej specyfikacji dostaw. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (są nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego). Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu poprzez wskazanie parametrów równoważnych w wykazie produktów równoważnych stanowiącym załącznik nr 2.2 do formularz ofertowego. Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych produktów, przesądza o konieczności jej odrzucenia. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, a także nadawać się do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej. Muszą być produktami wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Produkty muszą zostać oznakowane w taki sposób aby była możliwa identyfikacja produktu oraz producenta oraz muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty oraz certyfikaty. Dostarczony asortyment ma być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu, rozładunku i wniesienia. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu rozładunku i wniesienia ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w szczegółowym zakresie dostaw Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt V niniejszego zapytania uwzględnił koszty transportu, montażu i podłączenia oraz pierwszego uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejscem realizacji dostawy jest Zespół Pałacowo – Parkowy Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 35. Gwarancja Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na każdy element przedmiotu zamówienia na okres równy co najmniej gwarancji producenta. Zaoferowany okres gwarancji liczyć się będzie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zrównania terminu gwarancji i rękojmi.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia Zespołu Pałacowo – Parkowego Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 35. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części: - CZĘŚĆ V Sprzęt elektroniczny, komputerowy oraz audio do obiektu wraz z oprogramowaniem bez kuchni i restauracji): • Sprzęt komputerowy • Monitoring • Sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran elektryczny) • Programy komputerowe. • Zestaw do odtwarzania muzyki • telewizor min. 50 cali • telewizory min. 21 cali • Gablota multimedialna wewnętrzna Szczegółowa specyfikacja dostaw zawarta została w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Zamawiający informuje, że ilekroć we wskazanej powyżej specyfikacji wskazano nazwy zwyczajowe (nazwa producenta, znak towarowy, itp.), to służą one wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe. Istotne dla Zamawiającego parametry, które będą brane pod uwagę przy badaniu równoważności wykazane zostały w szczegółowej specyfikacji dostaw. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (są nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego). Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu poprzez wskazanie parametrów równoważnych w wykazie produktów równoważnych stanowiącym załącznik nr 2.2 do formularz ofertowego. Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych produktów, przesądza o konieczności jej odrzucenia. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa, a także nadawać się do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej. Muszą być produktami wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Produkty muszą zostać oznakowane w taki sposób aby była możliwa identyfikacja produktu oraz producenta oraz muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty oraz certyfikaty. Dostarczony asortyment ma być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu, rozładunku i wniesienia. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu rozładunku i wniesienia ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w szczegółowym zakresie dostaw Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt V niniejszego zapytania uwzględnił koszty transportu, montażu i podłączenia oraz pierwszego uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejscem realizacji dostawy jest Zespół Pałacowo – Parkowy Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. M. Konopnickiej 35. Gwarancja Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na każdy element przedmiotu zamówienia na okres równy co najmniej gwarancji producenta. Zaoferowany okres gwarancji liczyć się będzie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zrównania terminu gwarancji i rękojmi.
branża Energoelektryczna, Komputery, informatyka, technika biurowa, Medyczna, Ochrona, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Wyposażenie wnętrz
podbranża urządzenia, materiały, komputery, serwery, meble medyczne, instalacje, meble i akcesoria, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt rtv, multimedia, sprzęt sportowy, akcesoria gospodarstwa domowego
kody CPV 30200000, 30213300, 30230000, 31521000, 32322000, 32323500, 32324600, 32342000, 32342400, 32350000, 33192000, 37440000, 39100000, 39113100, 39141000, 39143000, 39143100, 39143110, 39143123, 39150000, 39220000, 39299300, 39711100, 39711130, 39713100, 48000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się