Przetarg 8854049 - Adaptacja budynku byłego gimnazjum nr 3 na Strefę...

   
Analizuj Zamówienie 8854049 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-20
przedmiot ogłoszenia
Adaptacja budynku byłego gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul Lipińskiego, Sanok-Posada.

3.
1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych w budynku byłego gimnazjum nr 3.3.1.1 Zakres prac obejmuje: Przebudowę ścian wewnętrznych polegającą na wykuciu nowych i zamuro-waniu istniejących otworów drzwiowych, Wykonanie ścian działowych, Wykonanie antresoli, Wyburzenie istniejących klatek schodowych, Wykonanie wzmocnienia istniejącego stropu nad piwnicą, Dostosowanie budynku do zgodności z przepisami p. poż., Dostosowanie budynku do zgodności z ustawą o dostępności poprzez likwi-dację barier architektonicznych przebudowę sanitariatów i budowę windy, ykonanie dwóch klatek schodowych, przebudowę instalacji wod.- kan. wykonanie instalacji c.o. montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, budowę utwardzenia działki z kostki betonowej, zagospodarowanie otoczenia budynku.3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:3.2.1 Projektu budowlanego;3.2.2 Dokumentacji technicznej; 3.2.3 Kosztorysów ofertowych (stanowiących podstawę wyliczenia wartości ofertowej).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z informacjami niezbędnymi do sporządzenia oferty znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego SWZ.

BZP.271.9.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00140234/01 z dnia: 2022-04-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-05 10:00
Po zmianie:
2022-05-09 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.2. Miejsce składania ofert Przed zmianą:
19.1 Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 5 maja 2022 r. do godziny 10:00
Po zmianie:
19.1 Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 09 maja 2022 r. do godziny 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-05 11:00
Po zmianie:
2022-05-09 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00146533/01 z dnia: 2022-05-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-09 10:00
Po zmianie:
2022-05-12 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-09 11:00
Po zmianie:
2022-05-12 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152934/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 10:00
Po zmianie:
2022-05-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 11:00
Po zmianie:
2022-05-20 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00162968/01 z dnia: 2022-05-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-20 10:00
Po zmianie:
2022-05-26 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-20 11:00
Po zmianie:
2022-05-26 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00178457/01 z dnia: 2022-05-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-26 10:00
Po zmianie:
2022-06-02 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.2. Miejsce składania ofert Przed zmianą:
19.1 Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 09 maja 2022 r. do godziny 10:00
Po zmianie:
19.1 Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 02 czerwca 2022 r. do godziny 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-26 11:00
Po zmianie:
2022-06-02 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00186979/01 z dnia: 2022-05-31
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-02 11:00
Po zmianie:
2022-06-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-02 12:00
Po zmianie:
2022-06-06 11:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45000000, 45211200, 45300000, 45400000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8998485 2022-07-11
godz. 13:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ 5.1. Przedmiotem zadania jest kompleksowa realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa tlenowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w związku z Covid 19” w w Samodzielnym Publicznym Zak...
9002283 2022-07-12
godz. 09:00
GMINNY OŚRODEK KULTURY W RĘDZINACH 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wg zadania pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku GOK w Rędzinach przy ul. Mickiewicza 7 w Rędzinach.” 2. Zakres ...
8994383 2022-07-12
godz. 12:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Inwestycji pn. Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.2. Zama...
8919768 2022-07-13
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę prace żelbetowe od zaraz w Międzyzdrojach. Budynek wielorodzinny czterokondygnacyjny. 900m2 strop, 1800m2 strop nad garażem.
9009438 2022-07-14
godz. 08:00
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUD. MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudową budynku Miejs...
9007781 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZABIERZÓW Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Balicach. Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku Ochotniczej Stra...
9007092 2022-07-18
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ...
8993232 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA KALETY Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”.Przedmiot inwestycji obejmuje budowę budynku remizy OSP Kalety wraz z instalac...
8881188 2022-07-28
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Realizacja robót budowlanych dla Projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją" Numer referencyjny: 9090/IRZR2/08397/02327/22/P Przedmiotem ni...
9018393 2022-08-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SŁAWA „Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową w Sławie przy ul. H. Pobożnego 6” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu ...