Przetarg 8375906 - Acheminement de plis et colis divers sous forme de courses...

   
Analizuj Zamówienie 8375906 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-09-06
przedmiot ogłoszenia
Acheminement de plis et colis divers sous forme de courses ponctuelles urgentes réalisées avec des véhicules respectueux de l'e
nvironnement
La présente consultation a pour objet l'acheminement de plis et colis à partir des sites administratifs de Paris Habitat situés dans Paris et en proche banlieue (départements 92 et 94) ou à destination de ces derniers. le présent contrat est un accord-cadre à bons de commande au sens de l'article R2162-2 du Code de la Commande publique. Le montant maximum annuel de commandes est fixé à 25 000,00 EUR HT l'offre présentée par le candidat devra porter sur l'ensemble des prestations de l'accord-cadre
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 60161000, 64120000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Francja
województwo realizacji
kraj organizatora Francja
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8479091 2021-10-29
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WYSZKOWIE OR.272.20.2021 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Wyszkowie i jednostek organizacyjnych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Świadczenie u...
8466444 2021-10-29
godz. 12:00
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru na rzecz PIG-PIB.2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu z...
8485280 2021-11-02
godz. 09:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.2. Przedmiot zamówienia obejmu...
8483671 2021-11-02
godz. 12:00
CENTRUM MEDYCZNE MASZACHABA Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25-59 lat w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w latach 2019-2022 Świadczeni usług pocztowych - wysyłka imiennych zaproszeń
8489141 2021-11-04
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w 2022 r
8486138 2021-11-04
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz nadawanie przekazów pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pom...
8477025 2021-11-05
godz. 09:00
MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie w roku 2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2022 usług pocztowych ...
8492752 2021-11-10
godz. 10:00
NARODOWE CENTRUM KULTURY W WARSZAWIE świadczenie krajowych, miejskich, podmiejskich usług kurierskich oraz usług paczkomatowych dla Narodowego Centrum Kultury w roku 2022
8484728 2021-11-15
godz. 09:00
ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe dla Aresztu Śledczego w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Wspólny Słownik Zamówień CPV: główny przedmiot:64110000-...
8478852 2021-11-15
godz. 12:00
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagra­nicznym na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SPZOZ we Wrocławiu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dorę...