Przetarg 7735749 - 647/W/20/Włocławek wykonanie robót budowlanych: 1 Wieniec...

   
Analizuj Zamówienie 7735749 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-06
przedmiot ogłoszenia
647/W/20/Włocławek
wykonanie robót budowlanych:
1 Wieniec Brześć Kujawski obszar wiejski ul. Świerkowa nr dzial.: 0027-Wie
niec-
284/45
Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4×70mm2
dł. 24 m (wcinka dł. 1 × 10 m linia dł. 14 m) i zabudowa szafki przelotowopomiarowej
P1-Rs/LZV/LZR/F na dz. 284/45.
sprawa ZN/4766/9393MZI/2020/2000175
2 Narty Lubień Kujawski obszar wiejski nr dzial.: 0027-Narty-165/3
Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4×70mm2
dł. 6 m (wcinka dł. 1 × 6 m) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/F
na dz. 165/3.
sprawa ZN/4775/9393MZI/2020/1902296
3 Urszulewo Fabianki gmina wiejska nr dzial.: 0017-Zarzeczewo-66/2
Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4×70mm2
dł. 9 m (wcinka dł. 1 × 9 m) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/F
na dz. 66/2.
sprawa ZN/4776/9393MZI/2020/2000170
4 Machnacz Brześć Kujawski obszar wiejski nr dzial.: 0015-Machnacz-206/12
Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS
4×120mm2 dł. 20 m (wcinka dł. 1 × 20 m) i zabudowa szafki przelotowopomiarowej
P1-Rs/LZV/F na dz. 206/2.
sprawa ZN/4778/9393MZI/2020/1902335
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się