Przetarg 7600210 - 446/W/20/Włocławek wykonanie robót budowlanych: 1...

   
Analizuj Zamówienie 7600210 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-21
przedmiot ogłoszenia
446/W/20/Włocławek
wykonanie robót budowlanych:
1 Kromszewice Chodecz obszar wiejski nr dzial.: 0006-Kromszewice-14/99
Wykon
anie prac budowlanych - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV typu YAKXS
4xi20mm2 dł. 100 m (od istn. słupa nr 104 na dz. 14/102) i zabudowa szafki
przelotowo-pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F na dz. 14/79. sprawa ZN/3474/9393MZI/2020/1902250
2 Borzymowice Choceń gmina wiejska nr dzial.: 0004-Borzymowice-274/5
Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 6 m (wcinka dł. 1 x 6 m) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/F na dz. 274/5. sprawa ZN/3475/9393MZI/2020/1902263
3 Starobrzeska Kolonia Brześć Kujawski obszar wiejski nr dzial.: 0025-Stary Brześć Kolonia-131/3
wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 116 m (od istn. słupa nr 103 na dz. 35) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/F na dz. 131/3. sprawa ZN/3476/9393MZI/2020/1902891
4 Telążna Leśna Włocławek gmina wiejska 10 nr dzial.: 0029-Telążna Leśna-399/2 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x240mm2 dł. 354 m (350m 4m - od istn. ZK1-1PP/F na dz. 85/1) i zabudowa kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 85/1. Zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/F na dz. 399/2. sprawa ZN/3477/9393MZI/2020/2000643
5 Więsławice-Parcele Kowal gmina wiejska nr dzial.: 0017-Więsławice Parcele-12/1 Wykonanie prac budowlanych - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 dł. 14 m (od istn. słupa nr 10) i zabudowa szafki P1-Rs/LZV/F na dz.12/1. Wymiana istn. linii napow. 0,4 kV, AL 4x50mm2 na izolowaną typu AsXSn 4x95mm2 dł. 516 m (550 m - od stacji transf. Dobrzelewice 3 STA3-0209 do słupa nr 10). Wymiana istn. słupów na: ŻN-10/200-szt.4, ŻN-12/200-szt.1, E10,5/12-szt.1, E10,5/15-szt.1, E12/4,3-szt.1, E12/6-szt.1, E12/10-szt.1 (szt.10). Zabudowa rozł.-bezp. SZ160.322 na słupie nr 10. sprawa ZN/3478/9393MZI/2020/2001107
6 Lubień Kujawski Lubień Kujawski miasto ul. Szkolna 14 nr dzial.: 0001-Miasto
LUBIEŃ KUJAWSKI-373
Wykonanie prac budowlanych - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 31 m (od istn. słupa nr 101 na dz. 372) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F na dz. 372. sprawa ZN/3479/9393MZI/2020/2000384
7 Włocławek Włocławek gmina miejska ul. Dobrzyńska 42 nr dzial.: 51/1 KM 17 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x240mm2 dł. 197 m (od stacji transf. SZPETAL GÓRNY 17 T931500 - proj. obwód 200) i zabudowa kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-P2/2F- NH2/2R-NH00/F na dz. 51/1. sprawa ZN/3489/9393MZI/2020/1903185
8 Kowal Kowal gmina miejska ul. Długosza nr dzial.: 0001-Miasto KOWAL-1137/59 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2 dł. 5 m (od istn. P2-Rs/LZV/2LZR/F na dz. 1137/57) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej P1-Rs/LZV/F na dz. 1137/59. sprawa ZN/3490/9393MZI/2020/2000437
9 Wieniec Brześć Kujawski obszar wiejski 47 nr dzial.: 0027-Wieniec-357/1 sprawa ZN/3491/9393MZI/2020/2000380
Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 dł. 8 m (od istn. P1-Rs/LZV/F na dz. 359) i zabudowa szafki przelotowo-pomiarowej
P1-Rs/LZV/F na dz. 357/1.
10 Świerkowo Choceń gmina wiejska 2 nr dzial.: 0028-Wola Nakonowska-216/2 Wykonanie prac budowlanych - budowa linii kablowej 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 dł. 15 m (od istn. ZK1-1L/F na dz. 232/4) i zabudowa szafki przelotowo- pomiarowej P1-Rs/LZV/F na dz. 216/2. sprawa ZN/3492/9393MZI/2020/1902824
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się