Przetarg 9707338 - 12/TP/2023 Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Akademii...

   
Analizuj Zamówienie 9707338 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-29
przedmiot ogłoszenia
12/TP/2023 Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku

Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo – ilościowy.Część nr 1 - wyposażenie meblowe budynków administracji i sal dydaktycznych;

Część 2: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo – ilościowy.Część nr 2 - wyposażenie meblowe Sali Rozpraw oraz Instytutu Prawa i Administracji;

Część 3: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo – ilościowy.Część nr 3 - wyposażenie meblowe pomieszczeń Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi;

Część 4: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo – ilościowy.Część nr 4 - wyposażenie meblowe pomieszczeń Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych;

Część 5: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo – ilościowy.Część nr 5 - wyposażenie meblowe pomieszczeń dydaktycznych w Katedrze Neofilologii Instytutu Filologii;

Część 6: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo – ilościowy.Część nr 6 - wyposażenie zewnętrzne (ogrodowe);

Część 7: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo – ilościowy.Część nr 7 – wyposażenie meblowe Instytutu Prawa i Administracji;

Część 8: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo – ilościowy.Część nr 8 - wyposażenie meblowe Centrum Monitoringu.

12/TP/2023


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00250828/01 z dnia: 2023-06-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00054787/04/P
Po zmianie:
2023/BZP 00054787/05/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-06-13 09:00
Po zmianie:
2023-06-15 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-06-13 11:00
Po zmianie:
2023-06-15 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-07-12
Po zmianie:
2023-07-14
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39150000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9906889 2023-09-25
godz. 08:00
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA 4226 DOSTAWA OSPRZĘTU DO SPRZĘTU POLOWEGO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ (DO KUCHNI POLOWYCH) Numer referencyjny: D/167/2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu do sprzętu polowego służby żywnoś...
9944582 2023-09-25
godz. 12:00
OPACTWO ŚW. WOJCIECHA MNISZEK BENEDYKTYNEK W STANIĄTKACH Zamówienie obejmuje swoim zakresem dostawę mebli i wyposażenia na potrzeby kulturalne. Powstaje w kontekście projektu RPMP.06.01.01-12-0149/16 - Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” – ...
9937745 2023-09-26
godz. 09:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Produkcja lub zakup, dostawa, demontaż starych gablot informacyjnych i montaż nowych gablot informacyjnych na stacjach znajdujących się w obrębie granic administracyjnych PKP Polskie Linie K...
9946789 2023-09-27
godz. 10:30
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE dostawa i montaż systemu regałów do Magazynu Centralnego Archiwum AGH w Miękini - KC-zp.272-516/23, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 4.1. SWZ KC-zp.272-516/23
9957124 2023-09-29
godz. 11:00
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU Wykonanie i dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń do poboru krwi w nieruchomości dla Ekipy Wyjazdowej Jelenia Góra - dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstw...
9933446 2023-10-03
godz. 16:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Pilotaż konceptu samoobsługowego punktu sprzedaży detalicznej dla kategorii FMCG sieci ORLEN S.A. – RFI (Zapytanie o informację) ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-...
9937119 2023-10-09
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Dostawa mebli do pokoi gościnnych na potrzeby RZGW w Białymstoku z podziałem na części Numer referencyjny: BI.ROZ.2710.55.2023.MŁ 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mebli do pokoi gości...
9937366 2023-10-09
godz. 11:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI Dostawa blatu optycznego NIEmagnetycznego i aktywnych nóg do stołu optycznego Numer referencyjny: POUZ-361/322/2023 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do wskazanego pomieszc...
9946538 2023-10-19
godz. 09:00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE Dostawa wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego Numer referencyjny: ZP-35/23 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakre...
9949249 2023-10-20
godz. 23:59
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK MISIEK sztućców 30 komplety, pojemnik na żywność 2 szt., dzbanek szklany 3 szt. , talerzyki 30 szt. ,miseczki 30 szt. ,talerze głęboki 30 szt., tace durze 6 szt. , kubek szkło 30 szt., pojemnik bem...