Zlecenie 8889231 - 1) Ustalenie wartości lokalu mieszkalnego nr 2,...

   
Zamówienie 8889231 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-09
przedmiot zlecenia
1) Ustalenie wartości lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Gminy Połczyn- Zdrój, najmowanego przez Panią Krysty
nę Kuchowicz, położonego w Połczynie-Zdroju przy ul. 5-go Marca 8 wraz z ustaleniem wartości ułamkowej części działki nr 58/4 o powierzchni 0,0596 ha w obrębie ewidencyjnym 005 Połczyna-Zdroju opisanej w Kw. Nr K02B/00010998/4 i wykonaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego.
2) Ustalenie wartości lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Połczyn- Zdrój, najmowanego przez Panią Małgorzatę Piecuch, położonego w Połczynie-Zdroju przy ul. Staszica 7 wraz z ustaleniem wartości ułamkowej części działki nr 449 o powierzchni 0,0620 ha w obrębie ewidencyjnym 003 Połczyna-Zdroju opisanej w Kw. Nr K02B/00014568/2 i wykonaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego.
3) Ustalenie wartości lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Połczyn- Zdrój, najmowanego przez Panią Halinę Borowik, położonego w miejscowości Gawroniec 32 gm. Połczyn-Zdrój wraz z ustaleniem wartości ułamkowej części działki nr 147/6 o powierzchni 0,0536 ha w obrębie ewidencyjnym Gawroniec, opisanej w Kw. Nr K02B/00027223/6 i wykonaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego.
4) Ustalenie wartości lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Połczyn- Zdrój, najmowanego przez Pana Zdzisława Pilichiewicza, położonego w Połczynie- Zdroju przy ul. Reymonta 18 wraz z ustaleniem wartości ułamkowej części działki nr 150/1 o powierzchni 0,0833 ha w obrębie ewidencyjnym 003 Połczyna-Zdroju opisanej w Kw. Nr K02B/00010436/0 i wykonaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9693982 2023-06-01
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Usługa dotycząca sporządzenia przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego 240 sztuk operatów szacunkowych i opinii niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez PGE Dy...
9712100 2023-06-02
godz. 13:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ Sporządzenie opinii w formie 55 (pięćdziesięciu pięciu) operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową
9706955 2023-06-06
godz. 09:00
URZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA „Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej” Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrze...
9713677 2023-06-09
godz. 12:00
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY GÓRNICTWA SUROWCÓW CHEMICZNYCH CHEMKOP SP. Z O.O. Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości dla potrzeb Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP sp. z o.o.
9705884 2023-06-09
godz. 15:00
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Opracowanie przez rzeczoznawcę majątkowego opinii określającej wartość rynkową 1m2 powierzchni strychowej, która będzie podlegać adaptacji na lokale mieszkalne w budynku położony...
9709238 2023-06-12
godz. 08:45
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK PNIÓWEK Wykonanie wycen majątkowych i opinii budowlanych, górniczo-geologicznych, hydrogeologicznych, rolnych, leśnych oraz koreferatów do ww. dokumentacji, inwentaryzacji jak również pełnien...
9691359 2023-06-19
godz. 10:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych dla Poczty Polskiej S.A. Numer referencyjny: CZ.26.132.2023.DTPN Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakres...
9668158 2023-06-26
godz. 11:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA W WARSZAWIE wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową zabudowanych nieruchomości rolnych
9709247 2023-07-05
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ...
9699229 2023-08-23
godz. 11:00
TARGI KIELCE S.A. Wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Skrajnej, obręb 0004, oznaczonej jako działki o nr ewid. 4...