Przetarg 8974823 - 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie i sukcesywna...

   
Analizuj Zamówienie 8974823 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-14
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Trans
portu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu” (ul. Doktora Perzyny 86, 26 -700 Zwoleń).2. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych w celu ich złomowania w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.3. Odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych następował będzie w dniu dostawy tablic nowych, lub w razie potrzeby w innym uzgodnionym terminie. Ilość wycofanych tablic rejestracyjnych wynosi około 20 000 sztuk rocznie.4. Tablice rejestracyjne muszą zostać wyprodukowane zgodnie z przepisami: 1) Rozdziałem 3 zał. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2355 z późń. zm.),2) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.),3) Rozdziałem 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 maja 2012 roku w sprawie warunków produkcji i sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych(Dz. U. z 2020 r. poz. 717 z późń. zm.),4) Rozdziałem 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2019 poz. 547 z późń zm.),5) Normami lub specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 poz. 1344) potwierdzonymi certyfikatami dotyczącymi zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi. W przypadku zmiany powyższych przepisów w trakcie trwania umowy Wykonawca będzie obowiązany wykonać tablice rejestracyjne zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień produkcji danej partii tablic.5. Ilość i rodzaj dostaw oraz sposób realizacji zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

IR.272.9.2022
branża Motoryzacja
podbranża tablice rejestracyjne
kody CPV 30195000, 31523200, 34928470, 44423400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: tablice rejestracyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
7933773 2021-02-12
godz. 15:00
STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE Wykonanie, sukcesywna dostawa do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie wszystkich rodzajów tablic wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, m....
7961722 2021-02-15
godz. 09:55
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów służbowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Samochodowe tablie rejestracyjne samochodowe jednorzędowe 180 kpl. (360 szt.) 360 szt.
8110751 2021-05-10
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTOWIE Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Złotowie w okresie od 01.06.2021 r. do dnia 31.05.2024 r. oraz odbiór tablic przeznaczonych do kas...
8127043 2021-05-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZABRZE Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dos...
8146034 2021-05-28
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie i sukcesywna dostaw...
8360267 2021-09-07
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Płocku w 2021 roku. Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiato...
8452127 2021-10-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA PRZEMYŚL WYTWARZANIE I SUKCESYWNE DOSTARCZANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG UM PRZEMYŚLA ORAZ ODBIÓR WYCOFANYCH Z OBROTU TABLIC REJESTRACYJNYCH I ICH...
8516531 2021-11-18
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego wDzierżoniowie wraz z usługą odbioru i złomowania tablic wroku 2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dost...
8526983 2021-11-22
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU Dostawa tablic rejestracyjnych Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic pojazdów wycofan...
9009640 2022-07-07
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasacja zużytych tablic rejestracyjnych Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa tablic rejestracyjnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakr...