Przetarg 8535169 - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług...

   
Analizuj Zamówienie 8535169 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Piła i jednostek podle
głych w zakresie odbierania i nadawania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych, odbioru przesyłek listowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich z siedziby zamawiającego oraz kolportaż druków bezadresowych na terenie miasta Piły.2. W zakres usług wchodzi przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym i zagranicznym:a) przesyłek listowych nierejestrowanych ekonomicznych i priorytetowych,b) listowych przesyłek poleconych ekonomicznych i priorytetowych,c) przesyłek listowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru (ZPO),d) przesyłek listowych rejestrowanych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru (ZPO),e) paczek pocztowych ekonomicznych i priorytetowych,f) przesyłek kurierskich,g) druków bezadresowych.3. Szczegółowy wykaz przesyłek został określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

BZP.271.TP.49.2021
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64110000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8549647 2021-12-06
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. W WARSZAWIE Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych (tzw. usług G) w obszarze działania POL RD Warszawa (10 części) Numer referencyjny: BZA.2600.601.2021.DTW Przedm...
8556584 2021-12-07
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SZAMOTUŁACH Część 1: 1) Część I: „Świadczenie usług pocztowych”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposobu wykonania zamówienia, wymogów i warunków w części I zamówienia zawierają:a) opis przedmiotu...
8558763 2021-12-07
godz. 10:30
URZĄD MIASTA I GMINY KOLUSZKI Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koluszkach w 2022 roku. 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i do...
8553451 2021-12-08
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY WARKA Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2022 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie us...
8556765 2021-12-08
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY ORZESZE Świadczenie usług pocztowych na 2022 r. 1. Opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2022r.”: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w...
8573280 2021-12-10
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Wadowicach w 2022 roku usług pocztowych i kurierskich z podziałem na 2 zadania Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych...
8576858 2021-12-10
godz. 11:30
URZĄD MIASTA I GMINY NISKO Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku
8546176 2021-12-13
godz. 11:00
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Miasto Kołobrzeg i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 1. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług...
8565966 2021-12-13
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY WITNICA Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Witnica 2022r.
8568727 2021-12-14
godz. 11:00
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU Świadczenie usług pocztowych dla CDR O/ Radom