Przetarg 8893458 - 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu...

   
Analizuj Zamówienie 8893458 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-10
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego na terenie AWF Warszawa przy ulicy Marymonckiej 34 w Warszawie,CPV:
98351000-8 Usługi zarządzania parkingami2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wszystkie prace składające się na przedmiot zamówienia, są ze sobą ściśle związane. Podział na części, prowadzący do możliwości wyboru więcej niż jednego wykonawcy wiąże się z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych kolizji, co mogłoby narazić Zamawiającego na rażące straty ekonomiczne oraz nadmierne trudności techniczne związane z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 A do SWZ. 4. Wykonawca zapewni szkolenie z użytkowania systemu. 5. Wymieniony w opisie zamówienia sprzęt musi posiadać niezbędne deklaracje zgodności. 6. Wymagania serwisowe i gwarancyjneMinimalna gwarancja 24 miesiące, liczona od daty wykonania zamówienia i podpisania protokolarnego odbioru przez obydwie strony przedmiotu zamówienia.7. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.

SSZP 371/ 10 / 2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00160815/01 z dnia: 2022-05-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-18 10:00
Po zmianie:
2022-05-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-18 10:30
Po zmianie:
2022-05-19 10:30
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Ochrona
podbranża parkingi, instalacje
kody CPV 98351000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: parkingi , instalacje

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8883930 2022-05-23
godz. 08:00
URZĄD MIASTA KATOWICE Uzupełnienie punktów kamerowych śródmieścia Katowic o kamery stacjonarne 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie projektu i jego realizacja „pod klucz”- obejmującego wykonanie ...
8898000 2022-05-25
godz. 11:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BRÓDNO ADMINISTRACJA OSIEDLA WYSOCKIEGO Montaż i uruchomienie systemu 12 szt. kamer z rejestratorem zapisu wraz z możliwością zdalnego sterowania szlabanem wjazdowym na terenie Osiedla Topolowe
8915485 2022-05-25
godz. 11:05
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE 54/2022/WTI zakup podzespołów do zestawów przyzywowych w PDOZ 54/2022/WTI PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 modoł alarmowy FEH 1001-podtynkowa oprawa z przyciskiem kasującym alarm z sygnalizacją le...
8914424 2022-05-26
godz. 12:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ BOK-II.271.3.1.2022 Dostawa 50 bezprzewodowych mobilnych zestawów rejestrujących obraz (fotopułapek) na terenie Miasta Bydgoszczy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa 50 bezprzewodowych mobiln...
8917042 2022-05-27
godz. 12:00
NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA Obsługa techniczna wraz z konserwacją urządzeń systemów zabezpieczeń, monitoringu wizyjnego, systemów przeciwpożarowych w budynkach i obiektach zarządzanych przez Narodowy Instytut Fryderyka...
8924883 2022-05-30
godz. 12:00
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE Adm.VI.281/23/22 Modernizacja systemu monitoringu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.
8912091 2022-05-31
godz. 23:59
LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. Dostawa oraz montaż szlabanu
8919449 2022-06-03
godz. 12:00
URZĄD MIASTA OPOLE Zakup syreny elektronicznej
8924959 2022-06-13
godz. 09:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH KMP/KPP - modernizacja systemu monitoringu, kontroli dostępu, systemu alarmowego - etap II Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest „KMP/KPP – modernizacja systemu monitoringu, kontroli dost...
8919957 2022-07-18
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Instalacja monitoringu Zlecę zainstalowanie monitoringu na prywatnej posesji. Budynek posiada okablowanie alarmowe, centrale alarmowa Integra (nie znam szczegółów technicznych) prawdopodobn...