Przetarg 8357768 - 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń oraz...

   
Analizuj Zamówienie 8357768 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-26
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń oraz monitoringu CBŚP Zarząd, ul Północna 3 w Lublinie. 2. Szczegółowy o
pis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej, tj. w szczególności w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz we wzorze umowy, które stanowią załączniki do SWZ. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 3. Planowany zakres zamówienia opisany w STWiORB obejmuje wykonanie robót budowlanych w szczególności w zakresie: - wydzielenie bezpiecznej komunikacji ewakuacyjnej – montaż ścianek EI60, drzwi EI30, przeniesienie drzwi klasy III ze strefy bezpiecznej ewakuacji oraz drzwi wejściowych zewnętrznych; - wymiana instalacji monitoringu i kontroli dostępu z jednoczesnym przygotowaniem pod rozbudowę o depozytor na klucze; - remont pomieszczeń socjalnego i sanitarnego (malowanie, tynkowanie, glazura terakota, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem); - wymiana instalacji elektrycznej do pomieszczeń pozyskanych po byłym oddziale d.s. paszportów.

32/1.1.10/21/SZP/B
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ochrona
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się