Przetarg 8674164 - 1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa infrastruktury...

   
Analizuj Zamówienie 8674164 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-26
przedmiot ogłoszenia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez modernizację placu zabaw przy ul. P
lac Sportowy”. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.:1) demontaż ogrodzenia,2) montaż nowego ogrodzenia,3) demontaż urządzeń zabawowych,4) zakup, transport i montaż urządzeń zabawowych,5) zakup i montaż koszy parkowych,6) wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku,7) Wykonawca na swój koszt wykona i zamontuje 2 tablice informacyjne, według wzoru graficznego dostarczonego przez Zamawiającego oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Tablice informacyjne o wymiarach 120 cm x 80 cm na płycie dibond z konstrukcją stalową. Nogi o długości 2,5 m wykonane z profilu stalowego 40 mm x 40 mm x 2 mm. Całość konstrukcji pomalowana farbą chlorokauczukową. Koszt wykonania tablic jest wydatkiem niekwalifikowalnym po stronie Zamawiającego.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik Nr 6 a do SWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy.3. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SWZ, jako załącznika nr 6b przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1 SWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej.

ZW.271.1.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00058475/01 z dnia: 2022-02-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.5. Kod waluty Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-17 10:00
Po zmianie:
2022-02-22 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-17 10:30
Po zmianie:
2022-02-22 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-18
Po zmianie:
2022-03-23
branża Tereny zielone
podbranża place zabaw
kody CPV 37535200, 45112720, 45342000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8848507 2022-05-20
godz. 09:00
URZĄD GMINY MYSŁAKOWICE Budowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach - etap II Numer referencyjny: RGK.ZP.SP.271.02.2022 Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu etapu II-go budowy Szkoły Po...
8899039 2022-05-20
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLASKIEJ EZ/102/2022/JW Usługa w zakresie wymiany oraz montażu nowych elementów placów zabaw w mieście Ruda Śląska PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kwota całościowa brutto zadania nr 1 - 1 usługa 2 Kwota c...
8886870 2022-05-23
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa części obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanyc...
8907289 2022-05-23
godz. 14:00
OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej
8892036 2022-05-25
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KIELCE 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na działce 443/4 obręb 0023 w rejonie ul. Marmurowej i ul. Szczepaniaka w Kielcach.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:2.1. dos...
8898502 2022-05-25
godz. 12:00
URZĄD GMINY CZERWIN BUDOWA TERENU REKREACYJNO - INTEGRACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŻOCHY, GM. CZERWIN
8889677 2022-05-25
godz. 16:00
GAJA SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie podłoża, wyrównanie terenu i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na potrzeby placu zabaw w Publicznym Przedszkolu „Nad Rzeczką” . Zamówienie zostanie z...
8903626 2022-05-30
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE Modernizacja nawierzchni boiska i placów zabaw Część 1: Park na Wyspie – Zadanie I Część 2: Ul. Komuny Paryskiej/ Kapucyńska – Zadanie II Część 3: Ul. Salezjańska/ Mickiewicza – Zad...
8900024 2022-05-30
godz. 10:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa”. Realizacja zadania obejmuje:• ...
8907379 2022-05-31
godz. 11:00
ZARZĄD PRASKICH TERENÓW PUBLICZNYCH W DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Przebudowa placu zabaw przy ul. Wileńskiej 57 w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wileńskiej 57 w Warszawie realizowana w ramach zadania „Modernizacja ...