Zlecenie 8445908 - 024/DT/2021 Usługa transportowa oraz wywóz i...

   
Zamówienie 8445908 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-07
przedmiot zlecenia
024/DT/2021 Usługa transportowa oraz wywóz i gospodarowanie glebą oraz ziemią z wykopów

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa
transportowa oraz wywóz i gospodarowanie glebą oraz ziemią z wykopów Należy przenieść cenę z formularza ofertowego 1 usługa
branża Sprzątanie, Usługi transportowe
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska, transport
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska , transport

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8397463 2021-11-15
godz. 10:00
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O. Zadanie 4 : „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – budowa” Numer referencyjny: WEZCP/PNBN/109/2021 Przedmiotem Zamówienia jest całość prac budowlanych, uzyskanie NIEzbędnych decyzji administracyj...
8442612 2021-11-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY BRZEZINY Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny Numer referencyjny: RIiRG.271.33.2021.RD 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegając...
8468642 2021-11-18
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Świątniki Górne w 2022 r. Numer referencyjny: K...
8482320 2021-11-19
godz. 09:00
URZĄD GMINY ZBROSŁAWICE Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na NIEruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice Numer referencyjny: PZP.271.26.2021 Przedmiote...
8482407 2021-11-19
godz. 12:00
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ADAMKACH K. RADZYNIA PODLASKIEGO SP. Z O.O. Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych z odpadów wielkogabarytowych Numer referencyjny: 4/ZP/2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 ...
8475786 2021-11-22
godz. 12:00
URZĄD GMINY RZĄŚNIA Przetarg NIEograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia Numer referencyjny: UGB.271.25.202...
8485840 2021-11-24
godz. 12:00
URZĄD GMINY IŁÓW „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku z NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłów a TAKże z PSZOK wskazanego przez Zamawiającego" Numer referencyjn...
8482151 2021-11-25
godz. 09:30
URZĄD GMINY STRZYŻÓW „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz świadczenie usługi w zakresie ...
8492520 2021-12-01
godz. 09:00
URZĄD GMINY NOWE Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe oraz utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe...
8482244 2021-12-22
godz. 10:00
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE SP. Z O.O. Wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott”.