Monitoring
rynku medycznego

Usługa jaką realizujemy polega na przygotowaniu wykazu przetargów na dostawy leków, materiałów medycznych, sprzętu medycznego, odżywek, odzieży medycznej, leków weterynaryjnych, z podziałem na zamawiany asortyment uzupełniony nazwami, dawkami i ilościami, pozyskanymi z dokumentacji przetargowej - z wykazów asortymentowo - cenowych!

Dokładne wymagania co do przedmiotu zamówienia zamieszczane są w dokumentacji przetargowej, a nie w ogłoszeniu przetargowym, tak więc istnieje konieczność szczegółowej analizy wykazu asortymentowo-cenowego, pod kątem występujących w niej nazw produktów.

Na każdym etapie współpracy stosujemy indywidualne podejście do Klienta i oferujemy dostosowanie naszego serwisu do jego potrzeb.

Monitoring, który możesz uzyskać z innych źródeł zawiera informacje na temat wszystkich ogłoszonych przetargów na dostawy: leków, materiałów medycznych, sprzętu medycznego, odżywek, odzieży medycznej, leków weterynaryjnych, jednak co ważne - nie dostarcza dokładnych informacji o produktach zamawianych przez ogłaszających.

Raporty mogą być rozsyłane według różnych wytycznych:

  • na wskazane adresy e-mail
  • według podziały tematycznego do poszczególnych osób w firmie
  • według podziału terytorialneg - najczęsciej według województw
  • według podziału tematycznego i regionalnego (województw) do poszczególnych osób w firmie
  • zbiorcze zestawienie do osoby nadzorującej.

Do zrobienia bardzo szczegółowego podsumowania, konieczne jest ujednolicenie istotnych informacji: nazwy, dawki, postaci, opakowania. Analiza bieżąca - raporty z analizy SIWZ mogą zostać uzupełnione o dodatkowe, indywidualnie ustalone kryteria i  informacje np. o przeliczoną ilość produktów. Zaznaczamy jednak, że jest to opcja dodatkowa. To wszystko wykonują za Ciebie doświadczeni analitycy serwisu Pressinfo. Koszt analizy bieżącej uzależniony jest od ilości monitorowanych leków, substancji i szczepionek, materiałów medycznych, sprzętu medycznego, odzieży medycznej, odżywek czy leków weterynaryjnych i ustalany indywidualnie.

Dzięki takiej formie monitoringu przetargów:

Zapytaj o usługę