ZUS otworzył oferty w największym przetargu IT

data publikacji: 2021-01-15 godz. 11:12

 


W październiku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg na rozwój swojego kluczowego systemu czyli Kompleksowego Systemu Informatycznego. Wartość zamówienia szacowana przez Zakład jest ogromna. Potencjalny wykonawca ma szansę na podpisanie kontraktu, który został wyceniony na kwotę 493,3 mln zł netto, czyli 607 mln zł brutto. 


 Kwota jest dużo większa niż przy jakichkolwiek przetargach, ponieważ organizator planuje wiele projektów w ramach przyjętej strategii cyfrowej, a ten przetarg informatyczny jest niewątpliwie o najwyższej wartości w kraju.

Do przetargu przystąpiło dwie firmy: Asseco Poland oraz Comarch. Choć wartość zamówienia jest ogromna, zamawiający użył tylko jednego kryterium – ceny. Decydujące w wyborze oferty będzie stawka za tzw. punkt funkcyjny (CFP) – o ile oferta będzie spełniała wszystkie wymogi zamawiającego, i będzie pozbawiona wad. Zamówienie obejmuje co najmniej 60,4 tys takich punktów. 

Jak podaje PAP, Asseco Poland  zaproponowało cenę 7520 zł za 1 CFP, natomiast Comarch - 8345 zł za 1 CFP.

Rozwój czyli …

Do zadań wybranego wykonawcy, a w zasadzie wykonawców, będzie należało kompleksowe podejście do KSI: przygotowanie modyfikacji, wdrożenie, usługi serwisowe, konsulting oraz szkolenia. Ponadto firma wykonująca zamówienie musi udzielić rocznej gwarancji jakości na wykonane prace. Prace autorskie wraz z kodami źródłowymi stają się własnością ZUS – wykonawca musi je przekazać.

Zamówienie zakończy się podpisaniem umowy ramowej ( ZUS zawarcie umowy nawet z 3 podmiotami)  na okres 4 lat, w której określone zostaną zasady świadczenia usług. Kolejno podpisane zostaną kontrakty wykonawcze.

To kolejny przetarg na rozwój KSI

Modyfikacja i rozbudowa KSI ZUS była przedmiotem przetargu w 2018 roku. Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 281,7 mln zł netto (346,5 mln zł brutto). Do przetargu – tak jak obecnie – przystąpiło dwóch wykonawców: Asseco i Comarch, i w lipcu ZUS zawarł z nimi 4-letnie umowy ramowe.

 Czekamy zatem na ogłoszenie o zawarciu umowy. 

Autor: Renata Polisiakiewicz