ZA DROGO W PRZETARGU KOLEJOWYM

data publikacji: 2017-11-02 godz. 14:56

  • Zarządca polskiej infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe – otrzymał dwie oferty w przetargu na rewitalizację linii kolejowej nr 59 na odcinku od granicy państwa z Białorusią do Chryzanowa.
  • Obie oferty znacząco przewyższały budżet, jaki zamawiający przeznaczył na wykonanie inwestycji
    Przetarg został unieważniony.

   Przedmiotem zamówienia przetargu, ogłoszonego w sierpniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe, było wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa – Chryzanów.  Do zadań wykonawcy należało zaprojektowanie oraz rewitalizacja jednotorowej, niezelektryfikowanej, szerokotorowej (1520 mm) linii kolejowej nr 59 na odcinku od km 0,000 (granica państwa) do km 20,132 (stacja Zabłotczyzna).  Zamówienie obejmowało również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz obiekty inżynieryjne.

   Inwestycja dotyczyła wymiany nawierzchni w torze szlakowym czyli: wymiany podsypki, podkładów oraz szyn z przytwierdzeniami. Ponadto wykonawca zobowiązany został do wymiany dziewięciu rozjazdów oraz czterech rozbiórek.  Po modyfikacji nawierzchni prędkość maksymalna dla pociągów towarowych wynieść ma 60 km/h, natomiast dopuszczalny nacisk osi w torze nr 1 wynosi 245 kN.

   Zamówienie nie obejmowało odcinka Skupowo – Chryzanów, ponieważ zamawiający nie jest jego właścicielem. W Chryzanowie znajduje się nieczynny punkt przeładunkowy, wybudowany na przełomie 60. i 70. XX wieku.

   Trasa objęta rewitalizacją – od granicy państwa do stacji Zabłotczyzna ma długość 20,1 km. Termin wykonania tej inwestycji został ograniczony przez organizatora przetargu do 25 miesięcy.

   Złożone oferty otrzymały punktację w następujących kryteriach:

-  cena (50 proc.)

- czas zamknięć torowych (30 proc.

- termin realizacji (20 proc.)

  Na wykonanie zamówienia, zamawiający przeznaczył  budżet w wysokości 36 326 540.21 zł netto.

  Oferty, które wpłynęły do przetargu należą do:

 -konsorcjum Torkol, Rajbud - 59,05 mln zł netto, czas zamknięć torowych siedem dób

 -konsorcjum Intop Warszawa, Przedsiębiorstwo Robót Torowych Torrems -  67,21 mln zł netto, czas zamknięć torowych pięć dób.

   Wykonanie inwestycji miało być współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

   Niestety w wyniku analizy możliwości finansowych, zamawiający zmuszony był unieważnić przetarg ze względu na brak oszczędności w budżecie oraz niemożliwość przeniesienia środków w ramach  prowadzonych przez niego innych przedsięwzięć. 

 

źródło: www.rynek-kolejowy.pl