Wykonanie DW 142 w portfelu zamówień Budimeksu

data publikacji: 2017-01-05 godz. 11:30

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wybrał wykonawcę przetargu na przebudowę kolejnego odcinka DW 142, nazywanej „berlinką”.

Do przetargu przystąpiło 14 wykonawców. Prace inwestycyjne będą prowadzone na niespełna 22 kilometrowym odcinku Szczecin – Krzywnica. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex, wyceniając zakres przedmiotu zamówienia na 42,51 mln zł brutto. Zamawiający przeznaczył na wykonanie inwestycji 66,33 mln zł brutto.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 84 miesięczny okres gwarancji, oraz czas realizacji zadania do końca czerwca 2018 roku.

Pozostałe oferty należały do:

1. Konsorcjum: PBDI z Torunia (grupa Erbud), Want - 43,89 mln zł
2. Strabag - 44,36 mln zł
3. Energopol-Szczecin - 46,98 mln zł
4. Colas Polska - 47,15 mln zł
5. PBDiM Kobylarnia z grupy Mirbud - 47,98 mln zł
6. PRD Nowogard - 48,34 mln zł
7. Eurovia Polska - 49,51 mln zł
8. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex - 49,95 mln zł
9. Konsorcjum: Mega z Gdyni, Gitta Construzioni Generali Nigeria, GD Infrastrutture (Włochy) - 51,21 mln zł
10. Max Boegl Polska - 52,83 mln zł
11. Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones - 55,94 mln zł
12. Mostostal Warszawa - 55,99 mln zł
13. Maldrobud - 58,67 mln zł

Zamawiający wymagał by zastosowana została mało znana w Polsce metoda „rubblizingu”. Stare poniemieckie płyty, stanowiące obecną nawierzchnię drogi, zostaną rozkruszone i zastosowane jako podbudowa. Choć technologia ta wymaga specjalistycznego sprzętu (łamacze wielogłowicowe i łamacze ultradźwiękowe) jest prosta i przede wszystkim skuteczna i efektywna. Na podbudowie będzie położona masa bitumiczna. Przedmiot zamówienia obejmuje również m.in.: przebudowę 2 mostów, rozbiórkę nieczynnych wiaduktów oraz wyremontowanie 6 kolejnych; przebudowę skrzyżowań, budowę dwóch rond, przebudowę istniejących zjazdów, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, odtworzenie istniejących oraz wykonanie nowych odcinków rowów przydrożnych, budowę oświetlenia.

 

Źródło: wnp.pl