ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH

data publikacji: 2020-02-25 godz. 08:00

Urząd Zamówień Publicznych przypomina wszystkim organizatorom przetargów, o obowiązkowych przekazaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 98 ustawy 


Prawo zamówień publicznych, rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.


Termin na przekazanie sprawozdania za 2019 rok mija już 2 marca 2020r.

Przygotowanie oraz przekazanie sprawozdania możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Do formularza logujemy się danymi – loginem oraz hasłem, których używamy podczas logowania do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Elektroniczny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach został udostępniony na stronie internetowej UZP pod adresem: http://sr.uzp.gov.pl.

 

Źródło: uzp.gov.pl

Renata Polisiakiewicz

Specjalista ds. zamówień publicznych