Rail Baltica: Wybrano wykonawcę tunelu drogowego

data publikacji: 2017-04-24 godz. 10:18

PKP PLK dokonał wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie w Łochowie (woj. mazowieckie) tunelu drogowego pod linią kolejową E75 Rail Baltica na odcinku Sadowne – Czyżew. Do przetargu zgłosiło się trzech wykonawców. Najkorzystniejsza oferta należała do Porr Polska Infrastructure.

E75 Rail Baltica jest międzynarodową trasą kolejową i jednocześnie częścią pierwszego transeuropejskiego korytarza transportowego pomiędzy Berlinem, a Helsinkami. Trasa biegnie przez Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin. Połączenie kolejowe o długości 341 km łączy kraje nadbałtyckie z Polską. Trasa biegnie od Warszawy przez Białystok, Ełk, Suwałki do granicy z Litwą w Trakiszkach.

Zadanie obejmuje szereg działań, m.in.: dostosowanie układu drogowego, budowę dróg dojazdowych, likwidację przejazdu kolejowego wraz z urządzeniami automatyki kolejowej. O wyborze wykonawcy decydowały następujące kryteria:

·       cena (70 proc.),

·       termin realizacji (20 proc.)

·       gwarancja (10 proc.).

We wszystkich ofertach okres realizacji wynosił 30 miesięcy, natomiast gwarancja miała obowiązywać przez 72 miesiące. Najkorzystniejszą ofertę, i jednocześnie najtańszą, złożył Porr Polska Infrastructure. Wykonawca skalkulował koszt wykonania inwestycji na kwotę 22,45 mln zł netto. Inwestor natomiast zarezerwował w budżecie na ten cel kwotę 31,58 mln zł netto. Swoje oferty złożyli również:

·       Intercor (24,06 mln zł netto)

·       konsorcjum Banimex, Azi-Bud (47,40 mln zł netto)

Na drugą połowę maja planowane jest zawarcie kontraktu na modernizację linii kolejowej E75 Rail Baltica na 35-kilometrowym odcinku Sadowne – Czyżew. Wysokość inwestycji ma wynosić 583 mln zł brutto. Wykonawcą zadania będzie Intercor.