Przetarg na budowę podkarpackiej obwodnicy

data publikacji: 2017-01-10 godz. 10:24

W odpowiedzi na przetarg dotyczący budowy obwodnicy Dynowa w ciągu DW 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał dziewięć ofert.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych. W ramach inwestycji powstanie droga jednojezdniowa klasy G, której długość wyniesie około ok. 3,6 km.

Zamawiający oceniał oferty pod kątem następujących kryteriów wyboru:

-         cena (60 proc.),

-         termin realizacji (20 proc.)

-         okres gwarancji i rękojmi (20 proc.).

We wszystkich ofertach termin realizacji kończył się 30 lipca 2018 roku, natomiast deklarowany okres gwarancji i rękojmi wynosił 7 lat. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oszacował wykonanie zamówienia na kwotę 32,45 mln zł brutto. Najtaniej swoje prace skalkulowało konsorcjum Trakcji PRKiI i jej spółki zależnej PEUiM z Białegostoku – ich oferta opiewa na kwotę 27,55 mln zł brutto. Pozostałe oferty należą do (ceny brutto): 

1. Eurovia Polska - 29,97 mln zł
2. Budimex - 32,53 mln zł
3. Matbud - 34,55 mln zł
4. Strabag - 36,39 mln zł
5. Konsorcjum: PBI Infrastruktura, PBI WMB - 36,84 mln zł
6. Konsorcjum: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku - 36,98 mln zł
7. Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones - 39,80 mln zł
8. Konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa, Wolmost - 52,53 mln zł.

 

 

Źródło: pzdw.pl oraz rynekinfrastruktury.pl