Pięć ofert w przetargu na budowę gazociągu

data publikacji: 2017-09-05 godz. 09:00

Wybudowaniem nowego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia Tworóg - Kędzierzyn-Koźle o długości ponad 43 km zainteresowanych jest pięciu wykonawców. Wartość złożonych ofert wynosi od 167 do 212 mln zł brutto.

Inwestycja obejmuje budowę gazociągu o długości 43,4 km, średnicy 1000 mm oraz ciśnieniu 8,4 MPa. Jego trasa w przeważającej części została zaplanowana wzdłuż istniejącego gazociągu.

Zamawiający - Gaz-System – wymaga, by czas realizacji inwestycji wynosił maksymalnie 25 miesięcy. Jedynym kryterium, które ma decydować o wyborze oferty jest cena. Najtaniej swoje prace wycenił IDS-Bud, którego oferta została skosztorysowana na 167,28 mln zł. Na wykonanie zamówienia w swoim budżecie zamawiający przeznaczył kwotę 114,42 mln zł brutto.

Pozostałe oferty należą do (ceny brutto):
•    Konsorcjum: Budimex, ZRUG z Poznania, Mostostal Kraków (grupa Budimex) - 184,45 mln zł;
•    Konsorcjum: Porr, Denys - 194,70 mln zł;
•    Stalprofil - 199,30 mln zł;
•    A.Hak Leidingbouw - 212,62 mln zł.

Korzyści z wybudowania gazociągu jest kilka w tym: poprawa bezpieczeństwa oraz niezawodności przesyłu gazu ziemnego na terenie Opolszczyzny oraz Śląska, w skali kraju natomiast zwiększenie zdolności przesyłowych oraz stopnia dywersyfikacji tego paliwa.

Wybudowany odcinek gazociągu będzie częścią Korytarza Gazowego Północ-Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. Inwestycja ma bardzo duże szanse na otrzymanie wsparcia wspólnotowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. W październiku 2013 r  uzyskała status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).