Otwarto przetarg na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Podwarpie

data publikacji: 2017-04-06 godz. 11:30

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Podwarpie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wykonawców. Do organizatora przetargu – katowickiego oddziału GDDKiA wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejsza cenowo należała do konsorcjum Mostostal Warszawa.


O wyborze wykonawcy mają decydować trzy kryteria:

cena (90 proc.), 

termin realizacji (5 proc.), 

gwarancja (5 proc.).


Do czasu wykonania robót budowlanych nie są wliczane okresy zimowe tj. między 15 grudnia, a 15 marca. Inwestycja obejmuje odcinek o długości około 9,7 km. W ramach jej realizacji przewidziano również przebudowę węzła Mierzęcice oraz budowę pięciu wiaduktów i jednego mostu. Zamówienie publiczne będzie realizowane w formule „buduj”.


Jednojezdniowy odcinek drogi S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913 powstał w latach 2005-2006, umożliwiając dojazd do lotniska w Pyrzowicach. Kolejnym etapem było wybudowanie w latach 2010-2012 dwujezdniowego odcinka S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z DW 913. Obecna inwestycja będzie kontynuacją modernizacji dojazdu do portu lotniczego. Zostanie dobudowana druga jezdnia do istniejącego przekroju jednojezdniowego, co będzie miało duży wpływ na poprawę dostępności Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.


W większości ofert okres gwarancji wynosi 10 lat. Wyjątek stanowi oferta Firesta-Fiser, w której okres ten wynosił 8 lat. Termin realizacji zamówienia deklarowany był najczęściej na 20 miesięcy, jedynie PBDiM z Mińska Mazowieckiego proponuje wykonanie inwestycji w 24 miesiące. Najtańsza propozycja cenowa należała do konsorcjum Mostostal Warszawa, Acciona Construccion, i opiewa na 76,80 mln zł brutto. Inwestor oszacował koszt realizacji całości na kwotę 161,48 mln zł brutto. Pozostałe oferty należały do (ceny brutto): 


1. Skanska – 86,05 mln zł 

2. Konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe, Strabag – 87,51 mln zł 

3. Eurovia Polska – 88,96 mln zł 

4. PBDiM z Mińska Mazowieckiego – 89,43 mln zł 

5. Konsorcjum: Max Boegl Polska, Max Boegl Stiftung – 91,963 mln zł 

6. Firesta-Fiser – 91,968 mln zł 

7. Konsorcjum: Mirbud, PBDiM Kobylarnia – 93,65 mln zł 

8. Konsorcjum: IMB-Podbeskidzie, M-Silnice – 94,28 mln zł 

9. Toto Costruzioni Generali – 94,48 mln zł 

10. Konsorcjum: Berger Bau Polska, Berger Bau – 94,23 mln zł 

11. Budimex – 97,05 mln zł 

12. Colas Polska – 97,80 mln zł 

13. Konsorcjum: Mosty-Łódź, SKB–110,33 mln zł 

14. Intercor – 114,01 mln zł 

15. Konsorcjum: Trakcja PRKiI, Kauno Tiltai, PEUiM z Białegostoku – 117,78 mln zł. 


Trasa S1 stanowi ważny element w sieci drogowej Polski południowej (Pyrzowice – Zwardoń) oraz w VI Europejskim Korytarzu Transportowym. Ma ona również duży wpływ na rozwój gospodarczy regionu.


Źródło: wnp.pl