„Nowe Centrum Warszawy”

data publikacji: 2016-01-15 godz. 08:30

W ciągu kilku najbliższych lat centrum Warszawy przejdzie metamorfozę. Zmiany obejmą podziemne instalacje, kolektor ściekowy, garaż na kilkaset aut oraz plac miejski przed głównym wejściem do PKiN. 8 stycznia 2016 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z konsorcjum SAFEGE-Schuessler na wykonanie projektu tej inwestycji. Konsorcjum złożyło najkorzystniejszą ofertę przetargową.

Przetarg na "opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego" ogłoszono 3 kwietnia 2015 roku. Jako kryterium wyboru ustanowiono cenę oraz termin dostarczenia dokumentacji. Tym postępowaniem przetargowym zapoczątkowano daleko idące zmiany.

Francusko-niemieckie konsorcjum SAFEGE-Schuessler oszacowało w swojej ofercie koszt przygotowania projektu na 8 mln zł z czasem realizacji do czerwca 2017 r.

Na stronie SZRM czytamy, że projekt obejmuje "zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN, budowę placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania".

W ramach zamówienia wykonawca ma przedstawić koncepcję placu centralnego oraz podziemnego parkingu na około 500-700 aut. Z parkingu będą mogli korzystać odwiedzający powstające właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej na pl. Defilad.