GDDKiA wybrała wykonawcę obwodnicy Przecławia i Warzymic

data publikacji: 2017-11-28 godz. 23:00

  •  Trasa połączy Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych.
  •   Zadanie będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”
  •   Nową drogą powinniśmy pojechać w 2021 r.

 

Do budowy nowego wyjazdu ze Szczecina w kierunku autostrady A6 została wybrana spółka Energopol. Nowa trasa (DK 13) pozwoli na ominięcie dwóch miejscowości Przecław oraz Warzymice.

Zawartość 4 ofert przetargowych zamawiający poznał w sierpniu. Najtańszą złożył Energopol-Szczecin, wyceniając swoje prace na 140,42 mln zł brutto.

Kilka słów o inwestycji

Dwujezdniowa trasa klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego) będzie miała długość 6,5 km. DK nr 13, będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”. Inwestycja powinna być oddana do użytkowania w 2021r. Umożliwi ona ominięcie Przecławia i Warzymic. Obecnie wskutek pomieszania ruchu lokalnego i tranzytowego powstają długie korki w godzinach największego natężenia ruchu – rano i popołudniu. Założeniem inwestora jest również, doprowadzenie ruchu z miasta bezkolizyjnie do autostrady A6. Jednym z etapów realizacji jest również węzła Szczecin Zachód, który zastąpi istniejące połączenie .

Wyniki

O wyborze wykonawcy decydowały następujące kryteria:

  • cena (90 proc.),
  • termin realizacji (5 proc.)
  • gwarancja (5 proc.).

We wszystkich ofertach czas realizacji wynosił 34 miesiące, natomiast okres gwarancji – 10 lat.  Czas realizacji robót budowlanych nie uwzględnia okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).


Do przetargu przystąpili również:

1.Budimex - 172,63 mln zł

2. Konsorcjum: Strabag Infrastruktura Południe, Strabag - 190,94 mln zł – odrzucona

3.Konsorcjum: Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe, Trakcja PRKiI, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku (Grupa Trakcja PRKiI) - 194,70 mln zł - odrzucona

Zamawiający na wykonanie inwestycji przeznaczył  kwotę 106,58 mln zł brutto, a zatem,  najniższa wartość oferty przewyższa założenia inwestora. GDDKiA już wcześniej sygnalizowała, że zamierza wystąpić o zwiększenie środków finansowych na budowę obwodnicy, co umożliwi podpisanie umowy.

Po zakończeniu kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych i spełnieniu wszystkich formalności, zawarta zostanie umowa z Energopolem-Szczecin.