GDDKiA wybrała wykonawcę obwodnicy Bolkowa

data publikacji: 2016-11-04 godz. 10:00

GDDKiA wybrał wykonawcę przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5 o długości ok. 7,8 km. Będzie ona drogą jednojezdniową w klasie technicznej GP. W ramach inwestycji planowane jest powstanie trzech estakad i trzech wiaduktów.

Przetarg ogłoszono we wrześniu ubiegłego roku. Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonanie inwestycji obejmuje: 

 • na odcinku o długości ok. 5,7 km powstanie trasy po nowym śladzie
 • na odcinku ok. 2,1 km będzie ona przebudowanym odcinkiem istniejącej drogi krajowej nr 5.

O wyborze wykonawcy decydowała punktacja otrzymana w ramach trzech kryteriów:

 • ceny (90 proc.), 
 • gwarancji (5 proc.)
 • terminu realizacji (5 proc.).

Inwestor na wykonanie zadania przeznaczył w budżecie kwotę 78,67 mln zł brutto. Do przetargu przystąpiło 14 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Mirbudu i zależnego od niego PBDiM Kobylarnia, która opiewa na 73,45 mln zł brutto. We wszystkich ofertach deklarowano 34-miesięczny czas realizacji oraz 10-letni okres gwarancji. Z realizacji robót budowlanych zostaje wyłączony okres zimowy trwający od 15 grudnia do 15 marca.

 Pozostałe oferty należą do (ceny brutto):

 1. Porr Polska Infrastructure - 79,47 mln zł
 2. Konsorcjum: Berger Bau Polska, Berger Bau - 79,71 mln zł
 3. Mostostal Warszawa - 79,71 mln zł
 4. Polaqua - 82,17 mln zł
 5. Konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe, Strabag - 83,11 mln zł
 6. Eurovia Polska - 85,83 mln zł
 7. Konsorcjum: Gotowski, PBDI z Torunia, Erbud - 86,78 mln zł
 8. Konsorcjum: Mota-Engil Central Europe, Himmel i Papesch Opole - 88,03 mln zł
 9. Budimex - 91,97 mln zł
 10. Intercor - 92,25 mln zł
 11. Mosty-Łódź - 99,39 mln zł
 12. Konsorcjum: Max Boegl Polska, Max Boegl Stiftung - 103,38 mln zł
 13. Konsorcjum: Firesta-Fiser, Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych Eko-Wod - 140,71 mln zł.

Nową obwodnicą kierowcy pojadą na przełomie 2019 i 2020 roku.

Na lata 2014 – 2023 r. zgodnie z założeniem Programu Budowy Dróg Krajowych zostało zaplanowane powstanie łącznie 3840 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Uwzględniono w nim również 57 nowych obwodnic o łącznej długości 452 km oraz przebudowę 205 km dróg krajowych.

Źródło: GDDKiA