Dotacje dla przedsiębiorców

data publikacji: 2016-10-27 godz. 09:30

Przedsiębiorcy rozważający skorzystanie ze środków wspólnotowych na rozwój swojej działalności biznesowej mogą to zrobić już teraz. Można zdobyć środki wspierające różne obszary działalności i co najważniejsze – rzadko występują ograniczenia branżowe. Ta perspektywa finansowa jest bogata pod względem rozwiązań konkursowych wspomagających biznes. Głównym priorytetem jest innowacyjność. Przedsiębiorcy mający w swoich planach projekty B+R i nowatorskie rozwiązania odnoszące się do produktów i usług do końca roku mają możliwość ubiegania się o środki finansowe z kilku źródeł.

Instrumentem o zasięgu ogólnokrajowym jest program Inteligentny Rozwój — POIR. Poniżej kilka propozycji instrumentów, dostępnych w ramach tego programu.

Szybka ścieżka

Aktualnie prowadzone są dwa konkursy w ramach tego działania. Po środki pomocowe mogą sięgać zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy. Do rozdania jest łącznie blisko 1,75 mld zł. W ramach tych konkursów dotowane będą badania przemysłowe lub prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej, jeśli przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Konkurs organizowany jest przez NCBR, wnioski można składać do 30 grudnia 2016 roku.

Sektorowe programy B+R, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”.

Wnioski przyjmowane będą od 5 października do 21 listopada 2016 roku. Ta edycja konkursu adresowana jest do firm z branży motoryzacyjnej. W programie Innomoto czeka na nich 250 mln zł.

4 Stock

Od 21 listopada 2016 roku do 20 listopada 2017 roku przyjmowane będą wnioski w ramach konkursu organizowanego przez PARP. Beneficjentami pomocy są firmy MŚP. Mogą one skorzystać z instrumentów, które uproszczą starania oraz zachęcą do wejścia na giełdę. Dla wielu przedsiębiorców koszty związane z przygotowaniem do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji stanowią barierę nie do przeskoczenia. Wielu z nich nie podejmuje tego wyzwania. Z myślą o nich powstało poddziałanie 3.1.5 POIR, z którego środki pomogą przedsiębiorcy w przygotowaniu dokumentów potrzebnych do zdobycia zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym. Do podziału będzie kwota 10,6 mln zł.


Go to Brand

Kolejny konkurs organizowany przez PARP. O dotacje mogą ubiegać się firmy biorące udział w programach promocji branżowych lub o charakterze ogólnym. Dzięki tym środkom, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wypromować swój innowacyjny produkt lub usługę. Wnioski przyjmowane będą od 14 listopada do 18 grudnia 2016 roku, natomiast budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

 

 

 

http://www.pressinfo.pl/sites/default/files/u15823/Renata%20Polisiakiewicz%20foto.jpgRenata Polisiakiewicz - ekspert współpracujący z serwisem PressInfo.pl, posiadający kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych, absolwent Politechniki Lubelskiej. Doświadczenie zdobywane w administracji państwowej, samorządowej – prowadząc postępowania przetargowe po stronie zamawiającego oraz w sektorze prywatnym – przygotowując oferty przetargowe dla Wykonawcy.