Aktualności

Otwarto przetarg na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

data publikacji: 2017-06-07 godz. 10:00

Na zaproszenie, do drugiego etapu przetargu dotyczącego budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17, odpowiedziało ośmiu z szesnastu wykonawców. Cena najniższej ze złożonych ofert wyniosła 141,3 mln zł wobec kosztorysu inwestora – GDDKiA - w wysokości 233,6 mln zł brutto.
O wyborze wykonawcy decydowały następujące kryteria oceny ofert:
• cena (90 proc.),
• termin realizacji (5 proc.),
• gwarancja (5 proc.).

Brak danych w formularzu cenowym – brak oferty

data publikacji: 2017-06-06 godz. 10:00

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, zdarzają się sytuacje, gdy w odpowiedzi na postępowanie w trybie zamówień publicznych, do zamawiającego złożony zostaje pusty formularz ofertowy, tj. brak informacji o cenie, brak danych wykonawcy. W dniu otwarcia ofert zamawiający staje przed dylematem, co począć w takiej sytuacji. Z pomocą przychodzi Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p. oraz Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459), dalej k.c.

Skarga kasacyjna na dualizm orzecznictwa

data publikacji: 2017-05-24 godz. 10:00

Od lipca ubiegłego roku w przypadku zamówień podprogowych, brakuje jednomyślności stanowiska dotyczącego możliwości składania odwołania co do poprawności wyboru oferty. Powodem zamieszania jest ubiegłoroczna nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), która wprowadza art. 180 ust. 2 p.z.p.

Świnoujście będzie miało połączenie drogowe.

data publikacji: 2017-05-18 godz. 10:15

Umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych budowy tunelu pod cieśniną Świna, czyli między wyspami Wolin i Uznam czytaj więcej

Każde kryterium pozacenowe musi posiadać uzasadnienie

data publikacji: 2017-05-09 godz. 09:30

Przeprowadzenie zamówienia publicznego ma na celu realizację zasadnych potrzeb zamawiającego, przy zachowaniu odpowiedniego wydatkowania środków. Na tym etapie pozycja wykonawcy jest drugorzędna.

GDDKiA: 12 ofert w przetargu na budowę S7

data publikacji: 2017-04-27 godz. 10:45

Przetarg na projekt i budowę drugiego z trzech odcinków południowego wylotu z Warszawy, czyli drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca cieszył się dużym zainteresowaniem. Do GDDKiA wpłynęło 12 ofert przetargowych. Rozpiętość cenowa jest duża. Najtańsza złożona propozycja była wyceniona na 388 mln zł brutto, najdroższa na 500 mln brutto. 

Rail Baltica: Wybrano wykonawcę tunelu drogowego

data publikacji: 2017-04-24 godz. 10:18

PKP PLK dokonał wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i wybudowanie w Łochowie (woj. mazowieckie) tunelu drogowego pod linią kolejową E75 Rail Baltica na odcinku Sadowne – Czyżew. Do przetargu zgłosiło się trzech wykonawców. Najkorzystniejsza oferta należała do Porr Polska Infrastructure.

Bezprawne wymaganie dokumentów

data publikacji: 2017-04-11 godz. 11:30

Choć nowelizacja prawa zamówień publicznych obowiązuje już kilka miesięcy, niektórzy zamawiający przygotowując postępowanie nadal o niej zapominają. Wspominana nowelizacja wprowadziła dwa rodzaje przesłanek, na podstawie których organizator przetargu wyklucza wykonawcę.


Otwarto przetarg na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Podwarpie

data publikacji: 2017-04-06 godz. 11:30

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł Podwarpie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wykonawców. Do organizatora przetargu – katowickiego oddziału GDDKiA wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejsza cenowo należała do konsorcjum Mostostal Warszawa.

Puste pola w ofercie podstawą do jej odrzucenia

data publikacji: 2017-04-04 godz. 10:30

Puste pole w rubryce oferty, dotyczące kryterium pozacenowego będącego podstawą do oceny oferty, nie może być uznane przez zamawiającego za nieistotny błąd. Ponadto takiej oferty nie da się poprawić ani uzupełnić. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, oferta tak złożona podlega odrzuceniu.