Aktualności

Wadium – problematyczne zabezpieczenie

data publikacji: 2016-06-06 godz. 09:00

Wadium jest formą zabezpieczenia wykonania umowy. Konieczność wniesienia wadium przez wykonawców przystępujących do przetargu czasem powoduje wycofanie się firmy z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Powodem jest obawa przed utratą wadium w przypadku niedotrzymania niektórych wymogów ustawowych.

Go to Brand – szansa dla małych firm

data publikacji: 2016-06-03 godz. 09:00

Polskie firmy z sektora MŚP otrzymają pomoc w umiędzynarodowieniu ich działalności. Od 24 czerwca 2016 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach konkursu Go to Brand.pl 3.3.3 POIR.

15 ofert w kolejowym przetargu w Krakowie

data publikacji: 2016-06-01 godz. 09:30

Inwestycje w infrastrukturę kolejową nabrały tempa. Na przetarg, którego przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże wpłynęło 15 ofert.

Poradnik: Fundusze unijne

data publikacji: 2016-05-24 godz. 09:00

Fundusze unijne są szansą dla wielu przedsiębiorców. Przeznaczone mogą być na rozwój firmy, zakup nowoczesnych technologii, szkolenia dla pracowników czy wsparcie osób niepełnosprawnych. Problem stanowi często brak informacji – skąd i na co można otrzymać finansowanie.

Podpisano umowę na ostatni Wielkopolski odcinek trasy S5

data publikacji: 2016-05-23 godz. 09:00

16 maja Poznański oddział GDDKiA podpisał umowę z konsorcjum spółek z grupy Mota-Engil na budowę ok. 19 km odcinka drogi S5 Radomicko (bez węzła) – Leszno Południe. Wartość umowy wynosi ponad 443 mln zł brutto. Jest to ostatni kontrakt podpisany na budowę S5 w Wielkopolsce. Zamawiający na budowę tego odcinka inwestycji drogowej przeznaczył w budżecie kwotę 438,49 mln zł brutto.

„JEDZ” skomplikuje odwołania przetargowe

data publikacji: 2016-05-23 godz. 09:00

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych został przegłosowany przez Sejm. Na 436 posłów obecnych na głosowaniu, 247 głosowało za, a 186 przeciwko. Kolejnym krokiem jest rozpatrzenie projektu przez Senat.

Intercor z kontraktem drogowym

data publikacji: 2016-05-18 godz. 09:00

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie zawarł kontrakt z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor na aktualizację dokumentacji projektowej oraz przebudowę ul. Marynarskiej. Jego wartość wynosi 49,28 mln zł brutto.

Na rewitalizację linii kolejowej nr 138 wpłynęło 18 ofert

data publikacji: 2016-05-16 godz. 09:00

Na przetarg organizowany przez PKP PLK, którego przedmiotem zamówienia była rewitalizacja linii kolejowej nr 138 Oświęcim – Katowice, wpłynęło aż 18 ofert. Ich rozpiętość cenowa wyniosła od 28 do 38 mln zł brutto.

Ruszył konkurs w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”

data publikacji: 2016-05-12 godz. 09:00

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nową edycję konkursu w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – tzw.

Przetarg dotyczący budowy drogi do mostu na Odrze otwarty

data publikacji: 2016-05-10 godz. 09:00

Do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wpłynęło dziesięć ofert złożonych w odpowiedzi na przetarg dotyczący budowy drogi o długości ok. 5,4 km. Celem inwestycji jest usprawnienie dojazdu do mostu przez Odrę w Brzegu Dolnym. Zadanie przetargowe dotyczyło odcinka od drogi wojewódzkiej nr 341 do drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Radecz.