Aktualności

ZUS otworzył oferty w największym przetargu IT na rynku zamówień publicznych

data publikacji: 2021-01-15 godz. 11:12

 W październiku Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg na rozwój swojego kluczowego systemu czyli Kompleksowego Systemu Informatycznego. Wartość zamówienia szacowana przez Zakład jest ogromna. Potencjalny wykonawca ma szansę na podpisanie kontraktu, który został wyceniony na kwotę 493,3 mln zł netto, czyli 607 mln zł brutto. 

Raport: Rozstrzygnięcia przetargów na dostawę leków- sierpień'20

data publikacji: 2020-09-25 godz. 08:02

Przedstawiamy Państwu nasze najnowsze podsumowanie w branży farmaceutycznej. Zawężone zostało wyłącznie do rozstrzygnięć postępowań, w których wyłoniono wykonawcę zamówienia.

Podane przez serws Pressinfo.pl informacje są zogdne z tymi, które zamieszczają organizatorzy przetargów. 

Wadium w formie niepieniężnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej cz II

data publikacji: 2020-09-23 godz. 09:45

Istota wadium.

Podstawową miarą dla dokonania oceny poprawności ustanowienia i wniesienia wadium w postaci niepieniężnej (abstrahując w tym miejscu od jego formy) powinno być to czy zamawiając będzie mógł skutecznie żądać od wystawcy tejże gwarancji zapłaty kwoty wadium.

36. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM

data publikacji: 2020-09-08 godz. 09:10

 

Europejskie Centrum Biznesu oraz Partnerzy Merytoryczni mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 36. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, który odbędzie się 22 września 2020 r. w formule online. Temat przewodni spotkania brzmi: „Nowe wyzwania, szanse i zagrożenia dla branży farmaceutycznej”

 

Tender Service Forum 2020

data publikacji: 2020-07-24 godz. 13:34

Tegoroczne Tender Service Forum z udziałem Zarządu Tender Service Group oraz Menedżerów zarządzających poszczególnymi krajami odbyło się w Lubljanie w Słowenii w dniach 23 - 26 czerwca 2020 r.

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – SZANSĄ DLA INWESTORÓW

data publikacji: 2020-04-17 godz. 14:09

W obecnej sytuacji pandemii mamy dodatkowo wybuch światowego kryzysu gospodarczego. Wszystkie firmy zadają sobie pytanie jak przetrwać.

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ CZ.2

data publikacji: 2020-04-08 godz. 14:00

Platformy zakupowe: Choć Urząd Zamówień Publicznych ma czas na wprowadzenie pełnej elektronizacji przetargów, i do tej pory nie udostępnił bezpłatnej platformy.

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ CZ.1

data publikacji: 2020-04-03 godz. 03:30

Obecna sytuacja gospodarcza stawia przed organizatorami przetargów oraz wykonawcami nowe wyzwania. Rynek zamówień publicznych dobrze się w niej odnalazł, 

Wpływ koronawirusa SARS-Cov-2 na udzielanie i realizację zamówień publicznych

data publikacji: 2020-03-16 godz. 10:35

 Konsekwencje rozprzestrzeniania się wirusa o nazwie koronawirus SARS-Cov-2 (dalej „koronawirus”) będą lub już mają wpływ na przedsięwzięcia realizowane w reżimie pzp. 

FORMUŁOWANIE WYJAŚNIEŃ W CELU WYKAZANIA BRAKU RAŻĄCO NISKIEJ CENY OFERTY.

data publikacji: 2020-03-03 godz. 12:24

Z utrwalonego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) wynika, że rażąco niska cena (lub koszt), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to cena